Poslední změna stránek 8. 2. 2014

Výsledky 1. kola hodnocení monitoringu financování volebních kampaní

Transparency International: Ochota politických stran zveřejňovat podrobnější informace o financování svých volebních kampaní je minimální

Chybějící pravidla pro kontrolu financování politických stran jsou hlavním důvodem, proč se Transparency International a sdružení Naši politici rozhodly monitorovat financování volebních kampaní i v nadcházejících, sněmovních volbách. První kolo hodnocení ukazuje, že relevantní strany lze rozdělit do tří skupin. Minimum informací poskytují SPOZ a Úsvit přímé demokracie. Částečně lépe jsou na tom KSČM, ODS a KDU-ČSL. Výsledky TOP 09, SZ, ČSSD a Ano 2011 řadí tyto strany do nejlépe hodnocené skupiny. Celkově však platí, že drtivá většina monitorovaných stran se k financování svých volebních kampaní vyjadřuje jen velmi obecně a řada důležitých informací je veřejnosti utajována. Více na http://www.transparentnivolby.cz/snemovna2013/.

Nynější monitoring vychází ze zkušeností s hodnocením letošních prezidentských kampaní. V současnosti je hodnoceno 9 politických stran či hnutí s největším volebním potenciálem a to podle 10 kritérií dobré praxe a transparentnosti, sestavených na základě zahraničních zkušeností. Strany byly dotazovány, zda mají transparentní účet, zda informují o financování svých kampaní, zda uveřejňují jména spolupracujících reklamních, mediálních a PR agentur a jména lidí, kteří za kampaněmi stojí. Hodnocení stran vychází jak ze zaslaných odpovědí, tak i z informací uvedených na jejich webových stránkách nebo v médiích. Stručné shrnutí hodnocení jednotlivých stran je v příloze TZ. Strany mají nyní šanci se k tomuto hodnocení vyjádřit a především doplnit chybějící informace tak, aby mohly být zahrnuty do výsledků druhého kola monitoringu financování volebních kampaní, které budou zveřejněny dne 17. 10. 2013.

„Součástí projektu bude také zveřejnění podrobných životopisů lídrů kandidátek, včetně aktuální vizualizace jejich vazeb k firmám na základě dat z obchodního rejstříku a upozornění na jejich případné kontroverzní kauzy,“ dodává Jiří Fiala z občanského sdružení Naši politici. Více na http://www.nasipolitici.cz/cs/volby.

Monitoring financování volebních kampaní se zaměřuje také na sledování aktuálních inzertních a mediálních výdajů, které tvoří největší část rozpočtů jednotlivých stran. Je to však velmi problematické. Žádná z devíti stran otevřeně a úplně neuvádí skutečnou výši těchto výdajů nebo dokonce získaných slev na inzerci. Monitorovat v řádu týdnů lze jen tiskovou inzerci, bannerové kampaně, reklamu v rozhlase a televizi, a až s měsíčním zpožděním pak out-doorové kampaně. „Kvůli absenci zákona o financování politických stran mohou tyto náklady volně „protékat“ mediálními a reklamními agenturami, z nichž některé mají své kořeny v off-shore destinacích a realizují veřejné zakázky v řádech desítek miliónů od úřadů, které strany kontrolují. Tyto vazby budeme dále zkoumat“, dodává David Ondráčka, ředitel TI.

Tímto projektem chce TI přispět k vyšší míře otevřenosti u všech politických kampaní v České republice a současně na praktických příkladech ukázat mimořádné nedostatky pravidel pro financování stran a kampaní. Cílem je změnit pravidla financování stran a zavést institucionální přezkum jejich hospodaření. Projekt podporují Fond Otakara Motejla a Open Society Institute. Velký díl práce na něm odvádějí také studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE.

Stručné shrnutí hodnocení jednotlivých stran

Podrobné hodnocení stran, výdaje na inzerci i naleznete na: http://www.transparentnivolby.cz/snemovna2013/.

ANO – Hnutí uvádí na webových stránkách podrobně dárce, ale už nikoli výdaje na kampaň. Nemá dohledatelný transparentní účet a uvádí, že má dva účty – jeden na příspěvky, druhý na financování běžné činnosti hnutí. Informace
o mediálních agenturách chybí. Na druhou stranu informace o týmu, akcích jsou poskytnuty velmi podrobně a další informace jsou přislíbeny na konci září. Hnutí uvádí, že hodlá v kampani utratit 40 miliónů Kč, což ale bez pochyby výrazně překročí.

 ČSSD – Strana se v otevřenosti od minulých voleb významně pozitivně posunula, založila transparentní účet a zveřejňuje další informace ohledně reálných výdajů. Přesto stále neposkytuje úplné informace o volebním týmu nebo spolupracujících agenturách a dodavatelích. Strana hodlá v kampani utratit 90 miliónů Kč.

 KDU-ČSL – Strana vstřícně odpovídá na otázky a řadu informací podrobně zveřejňuje (například i drobné dárce). Přesto
u řady detailních věcí strana pouze odkazuje na své výroční zprávy, které neukazují aktuální a ucelený obrázek o financování. Strana poněkud překvapivě nezveřejňuje detailně složení volebního tým ani spolupracující agentury. Strana hodlá v kampani utratit 30 miliónů Kč.

 KSČM – Strana odpovídá na dotazy velmi stručně, odvolává se na zákonné povinnosti a nad jejich rámec nejde. Vcelku úsměvně působí, že transparentní účet sice nemá, ale že o něm intenzivně jedná a předpokládá zřízení pro volby v roce 2014. Strana hodlá v kampani utratit 10-30 miliónů Kč, prakticky všechny z prostředků vyplácených ze státního rozpočtu.

 ODS – Strana odpovídá na dotazy velmi stručně, odvolává se na zákonnou povinnost a pravidelné výroční zprávy a nad jejich rámec nehodlá jít. Transparentní účet nemá, považuje to za populismus. Strana nezveřejňuje detailně složení volebního týmu ani spolupracující agentury. Strana nevypadá, že by po neblahých zkušenostech v minulosti výrazně měnila směr svého přístupu k poskytování informací o svých sponzorech. Strana hodlá v kampani utratit 50 milionů Kč.

 SPOZ – Strana neposkytuje téměř žádné informace o svém financování, sponzorech ani výdajích, ani nemá transparentní účet, na naše otázky neodpovědělo. Financování její poměrně nákladné kampaně naprosto zůstává zahaleno v tajemství a je vrcholně neprůhledné. Strana podle svých vyjádření hodlá v kampani utratit 20 miliónů Kč, což zdaleka neodpovídá masivnosti stávající kampaně.

 Strana zelených – Celkově SZ zveřejňuje řadu informací velmi podrobně (a detailněji než ostatní strany) a nad rámec zákonných povinností. Některé další informace (faktury, půjčky, smlouvy) strana slibuje zveřejnit na konci září, což budeme dále sledovat. Strana hodlá v kampani utratit 12 milionů Kč.

 TOP 09 – Strana zveřejňuje řadu informací ohledně organizace kampaně a týmu velmi podrobně a má transparentní účet. Strana uvedla, že má přesná pravidla poskytování darů, která řeší i nefinanční plnění, tedy například poskytnutí komerčních out-doorových ploch zadarmo. Nicméně náklady zveřejňuje až zpětně a chybí informace o spolupracujících agenturách.
A otevřenou otázkou zůstává financování regionálních kampaní. Strana hodlá v kampani utratit 50 milionů Kč.

 Úsvit – Hnutí neposkytuje detailní informace o financování své kampaně na svém profilu a na naše otázky neodpovědělo. Nicméně hnutí zavedlo transparentní účet. Strana v médiích uvedla, že hodlá v kampani utratit 15 miliónů Kč.

 

 

Tags: