Poslední změna stránek 8. 2. 2014

Jak transparentní jsou další strany?

Z kapacitních důvodů bohužel není možné v rámci tohoto projektu monitorovat více než děvět stran s největším volebním potenciálem. Přesto dalším stranám/hnutím nabízíme možnost uveřejnit na těchto stránkách jejich odpovědi na Kritéria dobré praxe.

Níže informace z České pirátské strany:

1)        Má politická strana/hnutí transparentní účet? Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?

Ano, transparentní účet máme, najdete ho hned na titulce našeho webu. https://ucet.pirati.cz

 2)        Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o financování
své kampaně (kromě transparentního účtu)? Konkrétně, zda politická  strana/hnutí zveřejňuje samostatně a přehledně informace o všech svých  dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace  uvedeny? Jakou část zdrojů tvoří úvěry a kdo je poskytnul?
Kromě transparentního účtu máme i transparentní účetnictví, které lze dohledat na stránce finančního odboru, viz http://www.pirati.cz/fo/start.
Úvěry nemáme žádné
3)        Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů
na svou kampaň?
Ano, náklady by neměly překročit 1 milion Kč, skutečná výše bude záviset na tom, kolik se nám podaří vybrat od našich příznivců (kampaň na dluh neděláme).
4)        Zveřejňuje politická strana/hnutí zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. po 14 dnech či častěji). Uvedla zejména podrobnější členění nákladů na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line  médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů,  zajištění meetingů, smlouvy s PR/konzultačními firmami?
Ano, viz transparentní účet a účetnictví. Na svých stránkách zveřejňujeme i všechny smlouvy, které můžete dohledat v registru http://www.pirati.cz/ao/smlouvy.
5)        Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě slev či služeb poskytnutých zadarmo využitých v rámci předvolební kampaně?
Nezveřejňujeme, protože to není technicky proveditelné. Naše celá kampaň je postavená na zapojení dobrovolníků a většinu jejich činnosti nejsme schopní monitorovat. Na druhou stranu kdykoli dochází k podpisu smlouvy mezi zástupci Pirátské strany a dalším subjektem (například mediální agentura, která pro nás dělá zadarmo kampaň), tak tuto smlouvu zveřejňujeme. 
6)        Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?
Ano, zveřejňujeme počet našich členů i registrovaných příznivců (členů je zhruba 300, příznivců několik tisíc), desítky procent z nich se zapojují do kampaně, přesněji to nemonitorujeme. Prakticky všechny výdaje na volební kampaň směřují k podpoře dobrovolníků. 
7)        Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?
V kalendáři na úvodní straně webu. – kalendar.pirati.cz
8)        Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?
Ve volebním týmu nemáme žádné placené lidi, konzultujeme primárně v rámci svých sociálních sítí. Aktuální složení volebního týmu lze dohledat v fóru mediálního odboru na Internetovém fóru Pirátské strany. 
9)        Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?
Ano, jak je uvedené ve smlouvě, spolupracujeme s agenturou Hari Production, která nám kampaň dělá zdarma za referenci.
 
10)    Pořádá někdo ve prospěch politické strany/hnutí podpůrné akce?
Sesterské Pirátské strany z Rakouska a Německa se zapojí do naší kampaně. 
Mikuláš Ferjenčík, místopředseda České pirátské strany, 737 943 770

Tags: