Poslední změna stránek 8. 2. 2014

Monitoring financování volebních kampaní: Jen do médií proteče stranickými účty nejméně 134 mil. korun

Týden před sněmovními volbami vydává protikorupční organizace Transparency International – Česká republika (TI) závěrečné hodnocení monitoringu financování volebních kampaní jednotlivých stran. Z výsledků vyniká, že řada stran pochopila, že větší transparentnost jim může pomoci v boji
o voliče. Zřizují transparentní účty, otevřeně informují o svých dárcích a volebních týmech. Začínají pozvolna uveřejňovat jména agentur, které pro ně kampaň připravují. O známku z transparentnosti usilují i další strany s volebními preferencemi pod 5 % /Piráti a SSD/.

V závěrečném kole hodnocení bylo monitorováno devět politických stran/hnutí s největším volebním potenciálem. Tyto politické strany byly požádány o aktualizaci plnění Kritérií dobré praxe
ve zveřejňování informací a otevřenosti kampaní a na základě jejich odpovědí a informací z dalších zdrojů vzniklo výsledné hodnocení monitoringu financování volebních kampaní těchto stran:

  • Přehledný transparentní účet, který je nutnou, nikoli však dostačující podmínkou větší průhlednosti financování, má pět z devíti hodnocených stran: ČSSD, KDU-ČSL, SZ, TOP 09, Úsvit.
  • Plánované výdaje zveřejnilo všech devět  stran.
  • O svých dárcích jsou ochotny v reálném čase komunikovat tři strany: SZ, TOP 09, ANO. Strana TOP 09 informuje i o odmítnutých darech.
  • Složení svých volebních štábů zveřejnilo pět stran: ANO, TOP 09, KSČM, ODS, SZ.
  • Spolupráci s konkrétními reklamními, mediálními, právními a poradenskými agenturami otevřeně deklarují 4 strany: ANO, SZ, TOP 09, KSČM.

Tabulka výsledky monitoringu financování volebních kampaní 2013

Obrázek v plné velikosti

Plnění dalších kritérií dobré praxe je na www.transparentnivolby.cz/snemovna2013/

Mediální výdaje jednotlivých stran

Monitoring TI se zaměřil také na mediální výdaje, které jsou často největší finanční položkou volebních kampaní. Jelikož náklady na reklamu v reálném čase lze zjišťovat jen velice obtížně, připravila mediální agentura  Starcom Media Vest Group kvalifikovaný odhad reálných cen, za které strany mohly nakoupit reklamní plochy. U billboardů odhad pracuje s předpokladem, že strany
si pronajaly v říjnu minimálně stejný počet ploch jako v září.

Kvalifikovaný odhad mediálních nákladů na volební kampaně monitorovaných stran k 16.10. 2013

Strana/hnutí

Outdoor

Radio

Tisk

Internet

Celkem

ANO

7 118 070

28 741

17 724 296

2 491 026

27 362 134

ČSSD

23 154 397

157 026

8 563 454

4 808 330

36 683 207

KDU-ČSL

3 205 923

8 281 067

439 568

11 926 559

KSČM

62 900

496 815

559 715

ODS

4 788 168

5 977 327

1 788 721

12 554 216

SPO Zemanovci

14 843 430

14 080 291

28 923 721

Strana zelených

745 000

104 901

2 300 000

3 149 901

TOP 09

10 200 000

1 516 623

657 243

12 373 866

Úsvit přímé demokracie

746 637

746 637

Celkem

64 117 888

185 768

57 491 412

12 484 888

134 279 956

Pozn.:  Náklady na outdoor SZ a TOP 09 dodaly obě strany.

Zdroj: Admosphere, s.r.o.                                                                                                                                                           

„I tato odhadovaná suma, která je zřejmě jen zlomkem skutečných mediálních nákladů, je příliš vysoká na to, aby protékala stranickými účty bez žádné institucionální kontroly. Což se nyní při absenci kvalitního zákona o financování politických stran děje, “ připomíná David Ondráčka, ředitel TI.

„Apelujeme na budoucí vládu a všechny parlamentní strany, aby byla přijata jasná pravidla týkající
se financování politických stran a předvolebních kampaní. V porovnání s ostatními zeměmi EU jsme

v této oblasti dlouhodobě hodnoceni velmi kriticky, což nám např. vytýká poslední zpráva GRECO
“,  upozorňuje Petr Vymětal, politolog VŠE, člen správní rady TI.

 „Součástí projektu bude také zveřejnění podrobných životopisů lídrů kandidátek, včetně aktuální vizualizace jejich vazeb k firmám na základě dat z obchodního rejstříku a upozornění na jejich případné kontroverzní kauzy,“ dodává Jiří Fiala z občanského sdružení Naši politici. Více
na http://www.nasipolitici.cz/cs/volby.

Partnerem projektu Transparentní volby je Fond Otakara Motejla. Velký díl práce na něm odvádějí také studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

Tags: