Poslední změna stránek 14.10.2013

Proč monitorujeme financování prezidentské kampaně?

Tímto projektem chceme přispět k nastavení vyšší laťky otevřenosti nejen u těchto prezidentských, ale všech dalších politických kampaní. Zároveň chceme na praktických příkladech ukázat nedostatky pravidel pro financování stran a kampaní, a ty využít v dlouhodobém tlaku TI za zásadní změnu legislativní úpravy.

TI se inspirovala zahraničními modely a vytvořila kritéria dobré praxe ve zveřejňování informací a otevřenosti kampaní, které jdou daleko nad zjevně nedostatečný legislativní rámec. Nyní hodnotíme jednotlivé kandidáty podle toho, na kolik tato kritéria v praxi naplňují.

TI hodnotí transparentnost kampaní kandidátů na základě 13 předem stanovených kritérií. Za zdroj informací slouží webové prezentace kandidátů, jejich oficiální profily na sociálních sítích, relevantní prohlášení v celostátních médiích a odpovědi na písemnou žádost o informace, kterou adresoval tým TI v listopadu každému z 11 kandidátů. TI přihlíží také ke způsobu komunikace jednotlivých kandidátů s veřejností. Mezi kritérii jsou např. podrobné informace o sponzorech a dárcích kampaní, rozdělení nákladů kampaní, složení volebních týmů a jejich životopisy, počty dobrovolníků nebo celková přehlednost zveřejňovaných údajů. Jedním z kritérií je také způsob komunikace jednotlivých kandidátů s veřejností ohledně financování. V další fázi se zaměřujeme na odhady reálných nákladů mediálních i billboardových kampaní.

TI takto nabízí veřejnosti ucelený soubor relevantních informací o skutečné otevřenosti financování kampaní jednotlivých kandidátů na prezidenta. TI bude v monitoringu pokračovat, aktualizovat hodnocení a sledovat reálné příjmy i výdaje kampaní až do samotných voleb.

Projekt realizuje Transparency International společně s občanským sdružením Naši politici. Velký díl práce na něm odvádí také studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha.

Comments are closed.