Poslední změna stránek 14.10.2013

Miloš Zeman

Čestný předseda SPOZ, bývalý premiér ČR a předseda ČSSD. Absolvoval studium na VŠE v Praze, kde poté působil do roku 1970 jako pedagog. V roce 1968 vstoupil do KSČ, téhož roku se přihlásil do obnovovované sociální demokracie. V roce 1970 byl za kritiku normalizace z KSČ vyloučen. Pracoval poté jako zaměstnanec tělovýchovných organizací, v letech 1984–1989 působil jako prognostik. V roce 1989 otevřeně kritizoval komunistický režim v televizním vystoupení. Téhož roku vstoupil do OF, které zastupoval jako poslanec Federálního shromáždění. V letech 1992–2007 byl členem ČSSD, v období let 1993–2001 stál v jejím čele. V roce 1998 byl jmenován předsedou vlády ČR, již vedl do roku 2002. Následující rok neuspěl v prezidentské volbě. Do aktivní politiky se vrátil jako organizátor a posléze předseda strany SPOZ, za níž v roce 2010 neúspěšně kandidoval v Ústeckém kraji ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR. 26. června 2012 ohlásil oficiální kandidaturu na prezidenta ČR. Miloš Zeman je podruhé ženatý a má dvě děti.

 

100%
Je transparentní účet kandidáta snadno dohledatelný a přehledný?
Kandidát má volební účet přístupný online zde.
50%
Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?
Kandidát na svých webových stránkách v sekci Napsali o mně zveřejnil, že hodlá v kampani utratit přibližně 15 milionů korun (informace ze 7.9.2012 dohledatelná zde).
75%
Zveřejnil kandidát i další informace o zdrojích financování své kampaně (např. Informace o dárcích)?
Kandidát (mimo svůj volební účet) zveřejnil na svých webových stránkách seznam dárců zde, nicméně poslední aktualizace byla provedena k 1.11.2012.
50%
Zveřejňuje kandidát strukturu a odhad rozložení veškerých nákladů na svou kampaň, vč. těch, které ve prospěch jeho kampaně vydala jeho politická strana nebo sdružení?
Kandidát informace o tom, zdali je podporován nějakou politickou stranou nebo sdružením, samostatně nezveřejnil, informace jsou dohledatelné na volebním účtu zde.
50%
Zveřejňuje kandidát zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. měsíčně)?
Kandidát zveřejnil informace o nákladech své kampaně v pdf souboru zde. Jedná se pouze o náklady, které jsou dohledatelné z transparentního/volebního účtu.
0%
Zveřejnil kandidát počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a náklady na jejich práce?
Kandidát žádné informace o dobrovolnících nezveřejnil.
66%
Zveřejnil kandidát složení svého stálého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani?
Kandidát zveřejnil informace o svém volebním týmu (zde), ale nezveřejnil profesní životopisy jeho členů. 
nehodnoceno%
Zveřejňuje kandidát jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?
Kandidát v dopise uvedl, že nevyužívá služeb agentur. Nicméně, mezi dárci na kampaň fuguruje dar od reklamní agentury Matchball (informace ze 6.9.2012 dohledatelná zde).
50%
Specifikuje kandidát výdaje na reklamu podle typu médií a uvádí specificky náklady na vytvoření videoklipů, reklamních předmětů, atd.?
Kandidát nezveřejnil žádné informace o nákladech na reklamu ve své kampani, částečně jsou informace dohledatelné pouze z transparentního účtu dostupného zde.
100%
Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně?
Kandidát zveřejňuje na svých webových stránkách informace o pořádaných akcích souvisejících s prezidentskou kampaní (zde) a také na svých Facebookových stránkách (zde).
50%
Komunikace s TI a obsah informací poskytnutých kandidáty.
Kandidát komunikoval s TI, nicméně v dopise zaslal odpověď na Kritéria pouze ve formě ano/ne anebo sdělení, že upravil své webové stránky.

Články o kandidátovi

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.