Poslední změna stránek 14.10.2013

Táňa Fischerová

* 6.6.1947

Herečka, bývalá poslankyně (nez. za US), spoluzakladatelka Klíčového hnutí. Studovala na JAMU v Brně, po dvou letech studium opustila a přešla do pražského Činoherního klubu. Zde působila po šest sezón až do roku 1973. V letech 1973-1976 působila v Divadle Jiřího Wolkera, zdejší soubor opustila po narození syna. Od roku 1976 působila tzv. na volné noze, hostovala v Městském divadle v Kolíně, v Laterně Magice, Viole, Studiu Bouře, Divadle E. F. Buriana, recitovala v Lyře Pragensis, vystupovala s dvojicí Skoumal-Vodňanský. Podílela se na natáčení několika filmů jako např. Hotel pro cizince nebo Konec velkých prázdnin. V roce 1989 podepsala petici Několik vět. V roce 2002 byla na kandidátce US-DEU díky preferenčnímu hlasování zvolena jako nezávislá poslankyně do Parlamentu ČR.V roce 2006 jakožto kandidátka Hnutí Zelení postoupila do druhého kola senátních voleb, nakonec ale neuspěla.  V roce 2008 se podílí na spoluzaložení Klíčového hnutí. Angažuje se v řadě neziskových dobročinných či občanských aktivit, je například čestnou předsedkyní občanského sdružení Remedium (pro duševní zdraví), prezidentkou českého oddělení International theatre institut, členkou Amnesty Inernational ČR. Je signatářkou Iniciativy pro kritiku reforem a na podporu alternativ (ProAlt).

 

100%
Je transparentní účet kandidáta snadno dohledatelný a přehledný?
Kandidátka má volební účet, který je dohledatelný zde.
nehodnoceno%
Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?
Kadidátka uvedla, že “ žádná celková plánovaná suma nebyla zveřejněna, protože takový plán ani neexistuje. Výdaje za kampaň budou drženy záměrně co nejníže“.
100%
Zveřejnil kandidát i další informace o zdrojích financování své kampaně (např. Informace o dárcích)?
Kandidátka (mimo svůj volební účet) na svých webových stránkách zde zveřejnila soubor se jmény dárců. 
100%
Zveřejňuje kandidát strukturu a odhad rozložení veškerých nákladů na svou kampaň, vč. těch, které ve prospěch jeho kampaně vydala jeho politická strana nebo sdružení?
Kandidátka uvedla, že bude držet náklady na minimální výši (přehled nákladů zde) a na administrativě se podílejí jen dobrovolníci a na její kampaň nepřispívá žádná politická strana ani občanské sdružení.
100%
Zveřejňuje kandidát zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. měsíčně)?
Kandidátka zveřejňuje informace (kromě volebního účtu) o celkových nákladech a jejich rozložení v čase zde.
100%
Zveřejnil kandidát počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a náklady na jejich práce?
Kandidátka poskytla informace o tom, že celý její volební tým pracuje dobrovolně a že využívá „dobrovolníků pracujících v různých podpůrných sítích po celé republice (…) ale protože kampaň nemá centrální řízení počet dobrovolníků není znám. Dobrovolníci nejsou nijak odměňovány.
83%
Zveřejnil kandidát složení svého stálého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani?
Kandidátka na svých webových stánkách zveřejňuje částečně informace o svém volebním týmu – informace jsou dostupné zde. Nejsou ale uvedeny role jednotlivých členů volebního týmu, proklik na jejich životopisy je již funkční.
nehodnoceno%
Zveřejňuje kandidát jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?
Kandidátka uvedla, že ve volební kampani nevyužívá služeb žádných PR a mediálních agentur.
nehodnoceno%
Specifikuje kandidát výdaje na reklamu podle typu médií a uvádí specificky náklady na vytvoření videoklipů, reklamních předmětů, atd.?
Kandidátka uvedla, že nebude využívat žádné reklamy. Ostatní náklady ale nejsou uvedeny, i když kandidátka deklaruje náklady na výrobu placek.
100%
Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně?
Kandidátka zveřejňuje na svých webových stránkách informace o pořádaných akcích souvisejících s prezidentskou kampaní. Informace jsou dostupné zde.
75%
Komunikace s TI a obsah informací poskytnutých kandidáty.
Kandidátka odpovědi na první kolo zaslala až po uplynutí lhůty, odpovědi na druhé koho hodnocení Kritérií dorazily v pořádku.

Články o kandidátovi

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.