Poslední změna stránek 14.10.2013

Vladimír Franz

* 25. 5. 1959,  Praha 

Profesor, hudební skladatel, výtvarník. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, právnickou praxi však nikdy nevykonával. V průběhu VŠ studia absolvoval soukromé studium malby u Karla Součka a Andreje Bělocvětova, skladby u Miroslava Raichla a Vladimíra Sommera, dějin umění u Jaromíra Homolky a dějin hudby u Jaromíra Kincla. Působil v umělecké sféře a vzhledem k oficiální absenci příslušného vzdělání současně v dělnických profesích. Učil, skládal hudbu a živil se jako výtvraník. Od roku 1992 působí mimo jiné jako OSVČ pro uměleckou tetuáž. Je pedagogem a vedoucím Kabinetu scénické hudby Divadlení fakulty AMU, vyučuje na Filmové fakultě AMU v Praze a přednášel rovněž na Fakultě výtvarných umění VÚT v Brně. V roce 2004 byl jmenován profesorem. Patří mezi přední české skladatele, je autorem oper, divadelní i filmové hudby a dalších skladeb. Mimo jiné je šestinásobným držitelem Ceny Alfréda Radoka. Veřejnosti je znám i jako výtvarník. V roce 2012 oznámil kandidaturu na post prezidenta ČR. Vladimír Franz je rozvedený a má jednu dceru.

 

100%
Je transparentní účet kandidáta snadno dohledatelný a přehledný?
Kandidát má volební účet přístupný online – účet je dostupný zde.
100%
Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?
Kandidát v dopise odpověděl, že výdaje budou přibližně 400 000,-. Informace je také dohledatelná také zde
50%
Zveřejnil kandidát i další informace o zdrojích financování své kampaně (např. Informace o dárcích)?
Kandidát (kromě svého volebního účtu) na webových stránkách neuvedl seznam darů, ale zde uvedl podmínky jejich přijetí a také způsob a částku, na co budou využity.
100%
Zveřejňuje kandidát strukturu a odhad rozložení veškerých nákladů na svou kampaň, vč. těch, které ve prospěch jeho kampaně vydala jeho politická strana nebo sdružení?
Kandidát zveřejnil informaci o tom, že jej občanské sdružení podporuje dobrovolnou prací a také zveřejnil samostatně seznam plánovaných výdajů v rámci kampaně zde.
50%
Zveřejňuje kandidát zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. měsíčně)?
Kandidát průběžně nezveřejňuje (kromě volebního účtu) informace o nákladech své kampaně.
100%
Zveřejnil kandidát počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a náklady na jejich práce?
Kandidát uvedl, že se na kampani podílejí desítky dobrovolníků, kteří nejsou nijak odměňováni.
66%
Zveřejnil kandidát složení svého stálého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani?
Kandidát uvedl na svých webových stránkách zde informace o aktivních spolupracovnících s uvedením jejich rolí. Jejich životopisy ale zveřejněny nejsou.
nehodnoceno%
Zveřejňuje kandidát jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?
Kandidát zveřejnil, že v rámci své kampani nevyužívá služeb reklamních a PR agentur.
100%
Specifikuje kandidát výdaje na reklamu podle typu médií a uvádí specificky náklady na vytvoření videoklipů, reklamních předmětů, atd.?
Kandidát zveřejnil (kromě svého volebního účtu) informace o struktuře nákladů na reklamu ve své kampani. Informace jsou zveřejněny zde
50%
Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně?
Kandidát zveřejňuje na svých webových stránkách informace o pořádaných akcích souvisejících s prezidentskou kampaní trochu nepřehledně v sekci Novinky.
100%
Komunikace s TI a obsah informací poskytnutých kandidáty.
Kandidát na první kolo hodnocení Kritérií odpověděl pozdě, ale později zaslal všechny informace, příp. upravil své stránky, kde jsou informace dohledatelné.

Články o kandidátovi

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.