Poslední změna stránek 14.10.2013

Kritéria dobré praxe

Toto jsou kritéria dobré praxe a transparentnosti kampaní prezidentských kandidátů ze kterých vycházíme při posuzování financování kampaní jednotlivých kandidátů. Vycházíme ze soubor 13 kritérií, jež budou vodítkem pro monitoring kampaní v projektu TI. Každé z těchto kritérií je hodnoceno samostatně a z jejich celkového průměru určujeme pořadí kandidátů.

Kritéria týkající se transparentního účtu, příjmů/darů a výdajů/nákladů:

1)      Má kandidát transparentní účet? Je účet na webu kandidáta skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?

2)      Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

3)      Zveřejnil kandidát i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Konkrétně, zda kandidát zveřejnil samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích a informace, za co hodlá peníze v kampani utratit?

4)      Zveřejňuje kandidát strukturu a odhad rozložení veškerých nákladů na svou kampaň, včetně nákladů na administrativní zázemí i nákladů, které ve prospěch jeho kampaně vydala jeho (jej podporující) politická strana?

5)      Zveřejňuje kandidát zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. měsíčně)?

6)      Zveřejnil kandidát počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani (a pokud je nějak odměňuje, kolik peněz na ně vydává)?

Kritéria pro akce konané v rámci volební kampaně

7)      Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

8)      Zveřejnil kandidát složení svého stálého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?

9)      Pořádá kandidát (či někdo ve prospěch kandidáta) akce, které nejsou hrazeny z volebního účtu? Uvádí kandidát vysvětlení, z jakého důvodu tam nejsou a proč je nezahrnuje do volebních nákladů/finančních limitů?

Kritéria mediální stránky kampaně

10)  Specifikuje kandidát výdaje na reklamu dle typu médií (tištěná média, elektronická média, outdoor) a na PR? Uvedl specificky náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů?

11)  Zveřejňuje kandidát jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Kritéria po skončení kampaně

12)  Zveřejnil kandidát na své webové stránce, na jaké účely budou použity zbylé finanční prostředky po ukončení kampaně? Zveřejnil také způsob, jakým bude zbylé prostředky rozdělovat?

13)  Splnil kandidát odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?

Tags:

Comments are closed.