Poslední změna stránek 14.10.2013

Přemysl Sobotka

* 18. 5. 1944,  Mladá Boleslav

1. místopředseda Senátu PČR (ODS), lékař. Po ukončení Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (1968) nastoupil na chirurgické oddělení liberecké nemocnice, odkud po dvou letech přestoupil na rentgenologii. V letech 1991–1997 byl na tomto oddělení primářem. V roce 1989 stál u zrodu Občanského fóra v Liberci o rok později pak byl zvolen zastupitelem města Liberec. Od roku 1996 je senátorem za liberecký volební obvod. Svůj senátorský mandát dokázal obhájit i v senátních volbách r. 1998 a 2004. Mezi lety 1996–2004 byl místopředsedou Senátu. Od roku 2004 byl do roku 2010 předsedou Senátu Parlamentu ČR, v současné době je jeho místopředsedou. 25. října 2012 byl ODS navržen jako oficiální kandidát na prezidenta ČR. Byl dvakrát ženatý a má tři děti.

 

100%
Je transparentní účet kandidáta snadno dohledatelný a přehledný?
Kandidát má volební účet přístupný online zde.
100%
Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?
Kandidát na svých webových stránkách zveřejnil, že hodlá v kampani utratit přibližně 15 milionů korun.
100%
Zveřejnil kandidát i další informace o zdrojích financování své kampaně (např. Informace o dárcích)?
Kandidát (mimo svůj volební účet) zveřejnil na svých webových stránkách seznam dárců – seznam je přístupný zde.
100%
Zveřejňuje kandidát strukturu a odhad rozložení veškerých nákladů na svou kampaň, vč. těch, které ve prospěch jeho kampaně vydala jeho politická strana nebo sdružení?
Kandidát uvedl, že je podporován svou vlastní stranou, která mu přispívá na kampaň. Původně nejasnosti panovaly z důvodu chybějícího popisu transakcí na transparentním účtu.
100%
Zveřejňuje kandidát zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. měsíčně)?
Kandidát průběžně zveřejňuje (kromě volebního účtu) alespoň hrubé informace o nákladech své kampaně zde.
75%
Zveřejnil kandidát počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a náklady na jejich práce?
Kandidát zveřejnil informace o dobrovolnících na svých webových stránkách zde, kde je konstatováno, že „mnozí z jejich 25 tisíc členů jako dobrovolníci pracující na tom, aby kandidatura byla úspěšná“. Alespoň hrubý odhad dobrovolníků počtu chybí. Kandidát také uvedl, že nikdo z dobrovolníků není nijak odměňován.
66%
Zveřejnil kandidát složení svého stálého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani?
Kandidát zveřejnil informaci, že na jeho kampani bude spolupracovat s týmem ODS (zde). Nově byl zveřejněn také seznam spolupracovníků s uvedením jejich role. Životopisy těchto spolupracovníků nebyly zveřejněny. 
100%
Zveřejňuje kandidát jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?
Kandidát zveřejnil, že nákup reklamy provádí přímo. V dopise a na svých webových stránkách (zde) kandidát zveřejnil informaci, že spolupracuje s agenturou Konektor.
75%
Specifikuje kandidát výdaje na reklamu podle typu médií a uvádí specificky náklady na vytvoření videoklipů, reklamních předmětů, atd.?
Kandidát zveřejnil žádné informace o nákladech na reklamu ve své kampani zde. Přesto z uvedeného není jasné, kolik vydává na tvorbu klipů, reklamních předmětů atp. ani informaci, zdali jich reálně využívá.
100%
Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně?
Kandidát zveřejňuje na svých webových stránkách zde informace o pořádaných akcích souvisejících s prezidentskou kampaní.
100%
Komunikace s TI a obsah informací poskytnutých kandidáty.
Kandidát komunikuje s TI, upravil své webové stránky ve smyslu Kritérií, příp. dopisem zaslal zpřesňující informace.

Články o kandidátovi

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.