Poslední změna stránek 14.10.2013

Jiří Dienstbier

* 27. 5. 1969,  Washington

Senátor PČR (ČSSD), místopředseda ČSSD. Během revolučního roku 1989 byl aktivním členem studentského hnutí Stuha. Vystudoval Univerzitu Karlovu, Právnickou fakultu, kde získal titul Mgr. Mezi lety 1990–1992 byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění. V letech 1994–1998 působil jako zastupitel městské části Praha 2, tuto funkci vykonával opět od roku 2006 do roku 2010. Od roku 1997 je členem ČSSD, v současnosti je jejím stínovým ministrem spravedlnosti. Živí se jako advokát. V roce 2011 se stal v obvodě č. 30 – Kladno senátorem PČR, kdy po doplňujících volbách nahradil svého otce, bývalého československého ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera. V roce 2012 ohlásil prezidentskou kandidaturu za ČSSD. Jiří Dienstbier ml. je ženatý a má jednoho syna.Senátor PČR (ČSSD), místopředseda ČSSD. Během revolučního roku 1989 byl aktivním členem studentského hnutí Stuha. Vystudoval Univerzitu Karlovu, Právnickou fakultu, kde získal titul Mgr. Mezi lety 1990–1992 byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění. V letech 1994–1998 působil jako zastupitel městské části Praha 2, tuto funkci vykonával opět od roku 2006 do roku 2010. Od roku 1997 je členem ČSSD, v současnosti je jejím stínovým ministrem spravedlnosti. Živí se jako advokát. V roce 2011 se stal v obvodě č. 30 – Kladno senátorem PČR, kdy po doplňujících volbách nahradil svého otce, bývalého československého ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera. V roce 2012 ohlásil prezidentskou kandidaturu za ČSSD. Jiří Dienstbier ml. je ženatý a má jednoho syna.Senátor PČR (ČSSD), místopředseda ČSSD. Během revolučního roku 1989 byl aktivním členem studentského hnutí Stuha. Vystudoval Univerzitu Karlovu, Právnickou fakultu, kde získal titul Mgr. Mezi lety 1990–1992 byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění. V letech 1994–1998 působil jako zastupitel městské části Praha 2, tuto funkci vykonával opět od roku 2006 do roku 2010. Od roku 1997 je členem ČSSD, v současnosti je jejím stínovým ministrem spravedlnosti. Živí se jako advokát. V roce 2011 se stal v obvodě č. 30 – Kladno senátorem PČR, kdy po doplňujících volbách nahradil svého otce, bývalého československého ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera. V roce 2012 ohlásil prezidentskou kandidaturu za ČSSD. Jiří Dienstbier ml. má se svou partnerkou jednoho syna.

 

 

100%
Je transparentní účet kandidáta snadno dohledatelný a přehledný?
Kandidát má volební účet přístupný online zde.
100%
Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?
Kandidát v dopise zveřejnil, že hodlá v kampani utratit přibližně 15 milionů korun.
100%
Zveřejnil kandidát i další informace o zdrojích financování své kampaně (např. Informace o dárcích)?
Kandidát (mimo svůj volební účet) zveřejnil na svých webových stránkách zde seznam dárců.
75%
Zveřejňuje kandidát strukturu a odhad rozložení veškerých nákladů na svou kampaň, vč. těch, které ve prospěch jeho kampaně vydala jeho politická strana nebo sdružení?
Kandidát (mimo svůj volební účet) uvedl pouze souhrnnou informaci o celkových nákladech, nikoli o jejich strukturu. Kandidát uvedl, že je podporován svou politickou stranou, která k 6.12. 2012 poskytla 9 900 000 Kč – informace je dohledatelná zde.
100%
Zveřejňuje kandidát zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. měsíčně)?
Kandidát průběžně zveřejňuje (nad rámec volebního účtu) informace o nákladech své kampaně zde.
50%
Zveřejnil kandidát počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a náklady na jejich práce?
Kandidát zaslal informaci, že se na kampani podílí přibližně 100 dobrovolníků. Informace o tom, zdali je nějakým způsobem odměňuje, ovšem nadále chybí.
50%
Zveřejnil kandidát složení svého stálého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani?
Kandidát zveřejnil informace o svém volebním týmu dopisem. Manažerem volební kampaně je Jan Hamáček, tiskovým mluvčím je Jakub Landovský. Vedle toho má kandidát ještě odborný tým poradců, mezi které patří Vladimír Špidla, Anna Šabatová, Petr Drulák, Pavel Mertlík, Jan Keller a Eliška Wagnerová. Volební tým není úplný, některé životopisné údaje jsou zveřejněny s odkazem, že se jedná o veřejně známé osoby. 
100%
Zveřejňuje kandidát jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?
Kandidát v dopise uvedl, že se na kampani podílí PR agentura Stance Communications s.r.o a kreativní agentura LGM s.r.o. 
50%
Specifikuje kandidát výdaje na reklamu podle typu médií a uvádí specificky náklady na vytvoření videoklipů, reklamních předmětů, atd.?
Kandidát nezveřejnil žádné informace o nákladech na reklamu ve své kampani, částečně jsou informace dohledatelné pouze z transparentního účtu dostupného zde.
100%
Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně?
Kandidát zveřejňuje na svých webových stránkách informace o pořádaných akcích souvisejících s prezidentskou kampaní (zde).
100%
Komunikace s TI a obsah informací poskytnutých kandidáty.
Kandidát komunikuje s TI, dopisem zaslal odpověď na obě kola hodnocení Kritérií.

Články o kandidátovi

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.