Poslední změna stránek 14.10.2013

Jan Fischer

* 2. 1. 1951,  Praha

viceprezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj, bývalý předseda vlády ČR. Absolvent Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze v oboru statistika a ekonometrie. Později absolvoval postgraduální studium ekonomické statistiky. Od roku 1974 působil v různých funkcích ve Federálním statistickém úřadu (FSÚ). V letech 1980–1989 byl členem KSČ. V roce 1990 se stal místopředsedou FSÚ, po rozpadu federace působil ve stejné funkci v Českém statistickém úřadu (ČSÚ). Od roku 2000 byl ředitelem oddělení produkce společnosti Taylor Nelson Sofres Factum, zúčastnil se rovněž mise MMF ve Východním Timoru. V letech 2002–2003 působil jako vedoucí na výzkumných pracovištích Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Mezi lety 2003-2009, resp. 2010 stál v čele ČSÚ. Od dubna 2009 do července 2010 byl premiérem tzv. „překlenovací vlády odborníků“. Od roku 2010 zastává fuknci viceprezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj. 27. srpna 2012 ohlásil oficiální kandidaturu na prezidenta ČR. Jan Fischer je podruhé ženatý, má tři děti a jedno vnouče.

 

100%
Je transparentní účet kandidáta snadno dohledatelný a přehledný?
Kandidát má volební účet, který je dohledatelný zde.
100%
Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?
Kandidát odpověděl otevřeným dopisem, že v kampani hodlá utratit přibližně 20-30 milionů korun.
100%
Zveřejnil kandidát i další informace o zdrojích financování své kampaně (např. Informace o dárcích)?
Kandidát (mimo svůj volební účet) zveřejnil na svých webových stránkách seznam dárců přispívajících částkou vyšších než 50 Kč – seznam je přístupný zde.
100%
Zveřejňuje kandidát strukturu a odhad rozložení veškerých nákladů na svou kampaň, vč. těch, které ve prospěch jeho kampaně vydala jeho politická strana nebo sdružení?
Kandidát poskytl informace o tom, že jeho kancelář je občanským sdružením, které se významně podílí na prezidentské kampani. Některé informace je možné dohledat na výpisech z účtu zde. Informace doplnit v dopise „Kancelář Jana Fischera nevydávala na kampaň nikdy žádné prostředky, které by nebyly uvedeny ve výpisu financování na http://www.jan-fischer.cz/kancelar/financovani“
100%
Zveřejňuje kandidát zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. měsíčně)?
Kandidát zveřejňuje informace o celkových nákladech a jejich rozložení v čase – informace jsou dostupné zde.
100%
Zveřejnil kandidát počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a náklady na jejich práce?
Kandidát otevřeným dopisem poskytl informace o dobrovolnících – eviduje přibližně 300 dobrovolníků. V nákladech na transparentním účtu i v seznamu výdajů je částka uvedena.
100%
Zveřejnil kandidát složení svého stálého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani?
Kandidát zveřejnil informace pouze o zaměstnancích kanceláře, regionálních lídrech Týmu jana Fischera a dalších spolupracovnících Kanceláře Jana Fischera a jsou uvedeny role jednotlivých spulupracovníků. Byl doplněn také seznam členů volebního týmu, jejich role a životopisy.
75%
Zveřejňuje kandidát jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?
Kandidát zveřejnil, že nevyužívá služeb agentur a reklamu nakupuje přímo. Dále uvedl, že někteří spolupracovníci fungují jako poradci v oblasti právních a mediálních služeb. Právě diskutabilní může být angažovanost Jindřicha Soukupa, vlastníka agentury Médea a několika periodik (Týden, Instinkt, Mladý svět) a TV Barrandov. Kandidát v dopise uvedl následující: „Pan Soukup spolupracuje s Janem Fischerem jako neplacený externí konzultant. Kampaň nevyužívá služeb jeho agentury, neboť všechnu reklamu nakupujeme přímo. Abychom předešli dohadům o možném zvýhodnění, zveřejnili jsme již kompletní seznam slev u reklam v tisku.“ Otazník může panovat v otázce jeho zapojení při dohadování slev. 
100%
Specifikuje kandidát výdaje na reklamu podle typu médií a uvádí specificky náklady na vytvoření videoklipů, reklamních předmětů, atd.?
Kandidát zveřejnil na svých stránkých informace o nákladech na reklamu ve své kampani.
100%
Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně?
Kandidát zveřejňuje na svých webových stránkách informace o pořádaných akcích souvisejících s prezidentskou kampaní. Informace jsou dostupné zde.
nehodnoceno%
Komunikace s TI a obsah informací poskytnutých kandidáty.
Kandidát komunikuje s TI, na Kritéria odpověděl, příp. upravil své webové stránky. Komunikace s TI proběhla, ale v nešlo o konzultace kampaně ze strany TI nebo jejího ředitele. 

Články o kandidátovi

Česká pozice: Vejde se Jan Fischer do finančního limitu na kampaň?

Prezidentský kandidát uvádí že zatím utratil 528 tisíc korun na outdoorovou inzerci. Transparency International to však spočetla zcela jinak. Jan Fischer se snaží informovat v rámci prezidentské kampaně seriózně. Má transparentní účet, na dotazy jeho tým odpovídá obratem. Jde o značně profesionální, neagresivní kampaň. Zdá se, že i slovo konsenzuální je na místě. Tak měl […]

Celý článek