Poslední změna stránek 14.10.2013

TZ: Pořadí kandidátů na prezidenta podle transparentnosti

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 4. prosince 2012

Transparency International a Naši politici: Pořadí kandidátů na prezidenta podle transparentnosti jejich kampaní zveřejněno na www.transparentnivolby.cz

 

TI zveřejnila své průběžné hodnocení prezidentských kandidátů podle kritérií dobré praxe a transparentnosti jejich kampaní. TI takto nabízí veřejnosti ucelený soubor relevantních informací o skutečné otevřenosti financování kampaní jednotlivých kandidátů na prezidenta. TI bude v monitoringu pokračovat, aktualizovat hodnocení a sledovat reálné příjmy i výdaje kampaní až do samotných voleb.

V rámci projektu bude TI průběžně zpracovávat odhady skutečných nákladů na pořádání volebních akcí, na inzerci v médiích a na billboardech. „Na webu naleznete také odkazy na životopisy kandidátů a členů jejich týmů, které zpracovali Naši politici“, dodává Jiří Fiala, Naši politici.

Pořadí kandidátů:

Jan Fischer                             93 %

Karel Schwarzenberg             83 %

Zuzana Roithová                    68 %

Jiří Dienstbier                         53 %

Miloš Zeman                          52 %

Přemysl Sobotka                    49 %

Táňa Fischerová                     37 %

Vladimír Dlouhý                    34 %

Vladimír Franz                       28 %

Jana Bobošíková                    21 %

Tomio Okamura                     12 %

 

TI hodnotí transparentnost kampaní kandidátů na základě 13 předem stanovených kritérií. Procentuální hodnocení vyjadřuje míru uspokojivého naplnění souboru kritérií, přičemž za zdroj informací slouží webové prezentace kandidátů, jejich oficiální profily na sociálních sítích, relevantní prohlášení v celostátních médiích a odpovědi na písemnou žádost o informace, kterou adresoval tým TI v listopadu každému z 11 kandidátů. TI přihlíží také ke způsobu komunikace jednotlivých kandidátů s veřejností. V další fázi se zaměřujeme na odhady reálných nákladů mediálních i billboardových kampaní.

Zákonná povinnost zřídit transparentní účet otevírá možnost monitorovat náklady volební kampaně jednotlivých kandidátů. Účty sice nemohou poskytnout kompletní obrázek a odpověď na otázku financování kampaně, ale je to minimálně dobrý začátek, jak donutit politiky skládat účty voličům a široké veřejnosti. Jde o standardní požadavek, který je běžně rozšířený v zemích, kde je demokracie a transparentnost procesů představuje skutečnou hodnotu, do které je nutné investovat“, komentuje Petr Vymětal, z katedry politologie FMV VŠE v Praze a člen Správní rady TI.

„Veřejnost má právo vědět, co se děje za marketingovými kulisami a jestli kandidáti skutečně odkývají karty, své sponzory i výdaje kampaní. Klíčová politická událost zimní sezóny musí proběhnout pod detailní veřejnou kontrolou, aby prezident nemohl být zpochybňován”, uvedl David Ondráčka, ředitel organizace.

TI chce tímto projektem přispět k nastavení vyšší laťky otevřenosti nejen prezidentských, ale všech dalších politických kampaní. Zároveň se snaží na praktických příkladech poukázat na nedostatky pravidel pro financování stran a kampaní a pomoci je nastavit účinněji.

TI realizuje projekt společně s občanským sdružením Naši politici. Velký díl práce na něm odvádí také studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha.

Kontakt:

David Ondráčka (TI), tel: 605 814 786, ondracka@transparency.cz.

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.