Poslední změna stránek 14.10.2013

Otevřený dopis s odpovědí na prohlášení volebního týmu Táni Fischerové ze dne 8.12.2012

Vážená paní kandidátko,
rádi bychom Vám vysvětlili a budeme doufat i rozptýlili Vaše námitky k hodnocení transparentnosti kampaně.
     Projekt transparentnivolby.cz je zcela dobrovolný, kromě času a určité podpory ze strany Transparency International Česká republika. Cílem projektu je monitorovat financování kampaně jednotlivých kandidátů na jednu z našich nejvyšších ústavních funkcí. I když přiznáváme, že jde o projekt, který je v ČR naprostou novinkou, v západních zemích, kde se volí prezident pomocí přímé volby, je monitoring a dotazování kandidátů naprosto běžnou součástí kampaně. Snažíme se tak naším projektem k této praxi západních zemí připojit i ČR.
     O monitoringu jsme informovali na TK 1.11., TK i s „Kritérii” jsme uveřejnili na webových stránkách, dne 9.11. a opětovně 16.11. byl všem kandidátům rozeslán dopis s žádostí o zaslání odpovědí do stanoveného termínu. Datum 20.11. jsme zvolili záměrně, abychom mohli data zpracovat. Vzhledem k tomu, že nám odpovědi přicházely postupně a chápeme/pochopili jsme vytíženost Vás a Vašich volebních týmů, akceptovali jsme odpovědi do konce daného pracovního týdne, tj. do pátku 23.11., kdy Ministerstvo vnitra České republiky zveřejnilo seznam zaregistrovaných kandidátů. Bez ohledu na fakt, že mohla panovat jistá míra nejistoty o tom, zdali všichni, kdo ministerstvu předložili podpisové archy, splní zákonnou povinnost 50 000 podpisů, toto datum jen „úředně posvětilo“ rozhodnutí jednotlivých kandidátů, které učinili nejpozději 6.11. kdy byly archy doručeny MV ČR a kdy měl každý z kandidátů povinnost nejpozději dnem předání listin zřídit transparentní/volební účet. Někteří kandidáti měli účty zřízené již před tímto datem. Naším cílem bylo sledovat finanční stránku kampaně od co nejranějšího stádia, nejpozději dnem jeho zřízení.
Z emailu (tana.fischerova), který jste nám zaslali 18.11. (neděle) jste nás ujistili, že „Zpracovane odpovedi vam odešleme az pote, co Ministerstvo vnitra potvrdi konecny seznam kandidatu na prezidentsky urad, coz by se melo stat v nadchazejicim tydnu.“ Proto jsme se rozhodli, že bude rozumné vyčkat na odpovědi do konce týdne (do 25.11.) od všech kandidátů.
     Hodnocení a odpovědi jsme zpracovávali přes víkend 24.-25. listopadu, a to včetně informací, které jsme mohli nalézt na Vašich stránkách. Jelikož Vaše odpovědi přišly dne 26.11. (pondělí), tj. až týden následující po zveřejnění seznamu kandidátů ministerstvem a dle našeho názoru pozdě, protože nadcházející týden končil nedělí 25.11., nebyly bohužel Vaše odpovědi do hodnocení zahrnuty. Kdybychom to udělali, porušili bychom pravidlo rovného přístupu k ostatním kandidátům a proto se v řadě kritérií, jež v dopise rozporujete, musela objevit nula s komentářem nezveřejněno, informace neposkytnuty. Pokud bychom Vaši odpověď zahrnuli, mohli by nás napadnout ostatní kandidáti, že provádíme změny hodnocení nepravidelně, ad hoc. Toto je první důvod, proč Vaše odpovědi nemohly být do hodnocení zahrnuty.
     Pokud je na stránkách datum poslední změny stránek 30.11., jde o aktualizaci dat na celých stránkách www.transparentnivolby.cz, tedy přehledů financí jednotlivých kandidátů, článků,…atp. Nikoliv pouze procentního hodnocení. Celkové hodnocení kritérií provedeme (nejméně) ještě jednou a o jeho aktualizaci budeme informovat.
     V případě, že bychom Vaše odpovědi obdrželi, byly by v hodnocení zahrnuty, jako např. u Zuzany Roithové – informace o dobrovolnících, z nichž podle odpovědi jejího týmu nikdo není placen, jsme promítli do hodnocení. Z tohoto důvodu považujeme Vaši námitku, že bychom informaci o dobrovolnících pracujících zadarmo nepromítli do hodnocení, za neopodstatněnou.
     Další připomínka se týká Vaší komunikace s TI. Váš první e-mail dorazil na e-mail volby@transparentnivolby.cz dne 18.11. z emailu „tana.fischerova“. Na tento e-mail jsme byli odkázáni Zuzou Pipkovou e-mailem ze dne 9.11. poté, co jsme se snažili zaslat žádost o spolupráci na v té době jediný dostupný e-mail info@prezidentkatanafischerova.cz. Předpokládali jsme, že jsme dosáhli správného e-mailu. Bohužel odpověď na kritéria dorazila 26.11. z e-mailové adresy „kocour.serchan“, ačkoli požadavek byl, abychom pro komunikaci využívali e-mail „tana.fischerova“. Jelikož nikde na webových stránkách adresa „kocour.serchan“ nefiguruje jako oficiální e-mailová adresa kandidáta a jelikož náš e-mail byl směřován na adresu „tana.fischerova“, vyvolalo to u nás pochybnosti o pravosti e-mailu. Myslíme si, že kandidát na prezidentský úřad by měl komunikovat z oficiálních adres, které má uvedené na svých webových stránkách, protože pouze tyto jsou ověřitelné a můžeme se vyhnout problémům, že komunikujeme s někým jiným, nežli je kandidát sám, příp. s někým z jeho týmu. A protože tyto odpovědi byly zaslány z výše uvedeného e-mailu, o němž jsme mohli mít zásadní pochybnosti, nemohli jsme zahrnout Vaši odpověď do hodnocení. Toto je další důvod, proč bychom mohli odpovědi vyloučit z hodnocení jako minimálně problematickou.
Na vážkách jsme byli také s odpovědí na tento e-mail, který k nám dorazil také z této adresy. Jelikož jsme ale otevřený dopis našli i na stránkách www.prezidentkatf.cz, rozhodli jsme se odpovědět také formou otevřeného dopisu.
     Za třetí, spekulace o nezávislosti a neprofesionalitě, které se objevují z Vaší strany v tisku, se pokusíme vysvětlit. Nemůžeme ručit za to, co kandidáti napíší o schůzkách s různými lidmi. Navíc v poznámce o komunikaci s kandidátem je uvedeno, že v žádném případě nešlo o konzultace kampaně, natož kritérií, čímž jsme vyjádřili pochybnosti o férovosti této poznámky. Abychom zachovali konsistentnost, toto poslední kritérium hodnotilo pouze komunikaci v případě zaslání kritérií a relevantnost těchto odpovědí. Nemůžeme hodnocení stavět na tom, zdali se nám někdo líbí nebo nelíbí, ale snažíme se hodnocení vystavit na odpovědích, které k nám byly zaslány. Rozporovat můžeme pravdivost těchto odpovědí. V případě, že máte pochybnosti o férovosti kampaní jiných kandidátů, můžete nám je sdělit.
     Jelikož jsme neobdrželi požadované informace do daného data a z důvodu nejasnosti, jaký email ke komunikaci využívat, bylo velmi obtížné ověřit informace v případě transparentního účtu. Byly také zrušeny stránky občanské iniciativy, která sbírala podpisy (www.prezidentkatanafischerova.cz), na kterých ale bylo uvedeno číslo účtu 2900301705/2010. Jelikož stránky nejsou nějakou dobu dostupné, nebylo možné ověřit o jaký účet jde a k jakému účelu byl zřízen, ani proč byl na stránkách iniciativy uveden. Tato poznámka konstatovala pouze to, že byl zřízen nový účet (k čemuž výhrada nesměřovala), ale ke stránkám, kdy ty původní nahradily stránky nové a nebylo možné ověřit informace o účtu ani účelu, ke kterému původně sloužily. Uznáváme, že uvedená formulace je trochu nešťastná a zjednáme nápravu.
     S pozdravem
David Ondráčka a Jiří Fiala, volby@transparency.cz

Tags:

Comments are closed.