Poslední změna stránek 14.10.2013

Aktualizace hodnocení Kritérií

Vážená paní kandidátko, vážený pane kandidáte,
v souvislosti s probíhajícím monitoringem prezidentských voleb jsme se na Vás v minulých týdnech obrátili s otevřeným dopisem, ve kterém jsme Vás žádali o odpovědi a doplnění informací ohledně Vašeho plnění Kritérií dobré praxe předvolební kampaně.
     Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám zaslali odpovědi do požadovaného data 20.11. 2012. Vzhledem k tomu, že nám odpovědi přicházely postupně a chápeme/pochopili jsme vytíženost Vás a Vašich volebních týmů, akceptovali jsme odpovědi do konce daného pracovního týdne, tj. do pátku 23.11., kdy Ministerstvo vnitra České republiky potvrdilo seznam kandidátů. Jelikož někteří kandidáti zaslali odpovědi později a tak nemohly být zahrnuty do jejich hodnocení v prvním kole, a protože kampaň nabírá na intenzitě a řada z Vás aktualizuje své webové stránky, rozhodli jsme se uskutečnit nové kolo hodnocení již tento týden.
     Rádi bychom Vás požádali o aktualizaci Vašich odpovědí – zejména v těch oblastech, kde se podle Vás plnění kritérií z vaší strany změnilo. Rádi bychom Vás touto cestou požádali o zaslání těchto informací nejpozději do půlnoci tohoto pátku 14.12. 2012 na e-mail volby@transparency.cz.
     Po předchozích zkušenostech jsme nuceni již předem požádat o striktní dodržení tohoto data, protože na informace zaslané po tomto termínu nebude v hodnocení brán zřetel.
     Na začátku příštího týdne bychom zveřejnili aktualizované hodnocení a pokrok v plnění těchto kritérií všemi kandidáty na webu www.transparentnivolby.cz.
     Děkujeme za spolupráci a přejeme krásný den.
     S pozdravem
David Ondráčka a Jiří Fiala, volby@transparency.cz

Tags:

Comments are closed.