KSČM

logo KSČM
4,8

Volební tým a najaté agentury. Zveřejňuje subjekt jména členů volebního týmu a seznam mediálních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Strana informace o volebním týmu a najatých agenturách nezveřejňuje.
5

Plán předvolebních akcí. Publikuje subjekt seznam všech akcí, které patří do kontaktní části předvolební kampaně

Kalendář akcí na webu strany je prázdný, informace o předvolebních akcích jsou zveřejňovány nahodile.

odkaz 1 odkaz 2
5

On-line kampaně. Publikuje subjekt seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube aj.), jež budou v kampani využity pro jeho politickou agitaci?

Strana nezveřejňuje seznam všech profilů, na kterých je na digitálních sociálních sítích vedena volební kampaň. Rovněž absentují pravidla financování jednotlivých profilů. Dle odpovědi zaslané na dotazník TI ČR strana využívá pouze webové stránky a facebookový profil KV KSČM pro Prahu, což však neodpovídá realitě.
5

Transparentní financování kampaně. Zveřejnil subjekt údaje o plánované výši výdajů s rozvahou on-line a off-line? Odlišuje rozpočet kampaně na MHMP od zbytku ČR?

Strana nepublikuje plánovaný rozpočet na kampaň. Z informací pro Blesk Zprávy lze zjistit, že strana plánuje do komunální kampaně do celé ČR investovat 6 milionů Kč. Do dotazníku TI ČR uvedla, že v rámci pražské kampaně utratí 450 000 Kč, nejvíce prostředků pláýnuje strana utratit za reklamu na Facebooku (44 %), třetina z alokované částky by měla být utracena za venkovní reklamu, na produkční náklady je počítáno s desetinou rozpočtu, jednotky procent jsou alokovány na kontaktní kampaň a na inzerci v tisku.

odkaz 1
4

Publikuje pravidla pro finanční řízení mezi centrem a regiony a pro individuální výdaje kandidátů?

Informace o vnitřních pravidlech strany o limitování výdajů na samostatné individuální či regionální kampaně nejsou zveřejněny. Z odpovědi ("ne") na dotazník TI ČR vyplývá, že strana takovými pravidly nedisponuje.
5

Transparentní účet. Zřídil subjekt transparentní účet pro komunální volby? Odlišuje výdaje v kampani pro zastupitelstvo hlavního města Prahy od výdajů v ostatních obcích?

Strana nemá zřízen transparentní výdajový účet pro komunální volby.
5

Seznamy dárců. Publikuje subjekt průběžně aktuální informace o dárcích, včetně těch, kteří poskytují tzv. bezúplatné plnění?

Strana nezveřejňuje seznam dárců, kteří přispívají na kampaň ať formou finančního příspěvku či bezúplatného plnění.
5

Seznam subdodavatelů. Zveřejňuje subjekt seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní, včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami?

Strana KSČM nepublikuje seznam subdodavatelů, kteří poskytují služby a zboží pro kampaň. Tradičně strana využívá služeb vlastní akciové společnosti Futura, jak potvrdila i do dotazníku zaslaného TI ČR.
4