Česká pirátská strana

logo Česká pirátská strana
1,8

Volební tým a najaté agentury. Zveřejňuje subjekt jména členů volebního týmu a seznam mediálních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Strana publikuje přehled členů volebního štábu na svých webových stránkách. Platby mediálním agenturám a strategickým konzultantům (např. Bigvilik Brands & Ideas s.r.o.) jsou vedeny v systému Piroplácení.

odkaz 1 odkaz 2
1

Plán předvolebních akcí. Publikuje subjekt seznam všech akcí, které patří do kontaktní části předvolební kampaně

Strana nemá přehlednou a snadno dohledatelnou webovou prezentaci s přehledem akcí, které jsou pořádány v rámci volební kampaně. Na oficiálním facebookovém profilu a na webové stránce jsou předvolební akce zveřejňovány útržkovitě a kombinovány s jinými typy veřejných akcí. Na oficiální webové stránce subjektu je pak zveřejňován velmi podrobný plán akcí (google kalendář v patičce celostátního webu strany), je však obtížné rozlišit zda akce spadají do volební kampaně či nikoliv. Dle odpovědi na dotazník TI ČR je pak také na odkazu zasílaném prostřednictvím newletteru České pirátské strany dostupná tabulka obsahující vyčerpávající výčet předvolebních akcí. Tuto informaci však nelze považovat za plně veřejnou.

odkaz 1 odkaz 2
3

On-line kampaně. Publikuje subjekt seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube aj.), jež budou v kampani využity pro jeho politickou agitaci?

Strana nepublikuje seznam profilů na sociálních sítích, které jsou zapojeny do její volební kampaně. Naopak však strana velmi pečlivě informuje o refinancování svého digitálního marketingu, a to v rámci systému Piroplácení.

odkaz 1
3

Transparentní financování kampaně. Zveřejnil subjekt údaje o plánované výši výdajů s rozvahou on-line a off-line? Odlišuje rozpočet kampaně na MHMP od zbytku ČR?

Rozpočet na kampaň do MHMP strana zveřejňuje v rámci systému Piroplácení. V odpovědi na dotazník TI ČR Piráti uvedli plánovaný rozpočet v řádu vyšších jednotek milionů, z něhož je přes 50 % alokováno na venkovní reklamu, téměř třetina výdajů na personální zajištění kampaně, téměř 10 % na online reklamu (6,5 na Facebook a Instagram a 3,2 % na ostatní) a 4,3 % na produkční náklady.

odkaz 1
1

Publikuje pravidla pro finanční řízení mezi centrem a regiony a pro individuální výdaje kandidátů?

Na své interní veřejně dostupné stránce zveřejňují Piráti "Pravidla hospodaření", která stanovují postupy pro finanční řízení a vykazování kampaní. Systém Piroplácení pak obsahuje informace o rozpočtech a platbách. Dohromady podávají detailní obrázek o kampaních financovaných stranou a peněžních tocích mezi centrálou a regiony. Přesto nenalézáme jednoduché pravidlo pro regulaci vlastních vkladů kandidátů do zastupitelstev v regionech.

odkaz 1
3

Transparentní účet. Zřídil subjekt transparentní účet pro komunální volby? Odlišuje výdaje v kampani pro zastupitelstvo hlavního města Prahy od výdajů v ostatních obcích?

Dle odpovědi strany na dotazník TI ČR není zřizován speciální účet pro komunální volby, nicméně je používán centrální transparentní účet strany. Na stránce Piroplácení jsou veškeré transakce týkající se kampaně MHMP vedeny odděleně.

odkaz 1 odkaz 2
1

Seznamy dárců. Publikuje subjekt průběžně aktuální informace o dárcích, včetně těch, kteří poskytují tzv. bezúplatné plnění?

Strana publikuje aktualizovaný veřejný seznam dárců na svém webu. Nefinanční dary (bezúplatné plnění) lze dohledat v seznamu smluv.

odkaz 1 odkaz 2
1

Seznam subdodavatelů. Zveřejňuje subjekt seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní, včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami?

Veškeré transakce dodavatelům a subdodavatelům jsou uvedeny v seznamu smluv na oficiální webové stránce České pirátské strany.

odkaz 1
1