ANO

logo ANO
4,3

Volební tým a najaté agentury. Zveřejňuje subjekt jména členů volebního týmu a seznam mediálních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Subjekt informace o volebním týmu a najatých agenturách nezveřejňuje.
5

Plán předvolebních akcí. Publikuje subjekt seznam všech akcí, které patří do kontaktní části předvolební kampaně

Na webu hnutí je zveřejněn kalendář, ve kterém jsou publikovány informace o nadcházejících předvolebních akcích. Stejně tak je tomu v případě facbookového profilu hnutí, kde jsou k dispozici také informace o již proběhlých událostech.
1

On-line kampaně. Publikuje subjekt seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube aj.), jež budou v kampani využity pro jeho politickou agitaci?

Hnutí ANO na svých oficiálních webových stránkách nepublikuje seznam profilů na digitálních sociálních sítích, které se podílejí na předvolební kampani. Rovněž absentují pravidla financování jednotlivých profilů.
5

Transparentní financování kampaně. Zveřejnil subjekt údaje o plánované výši výdajů s rozvahou on-line a off-line? Odlišuje rozpočet kampaně na MHMP od zbytku ČR?

Hnutí ANO proaktivně neinformuje o výši plánovaného rozpočtu na kampaň na pražský magistrát. Pro média poskytl mluvčí hnutí informaci, že "Rozpočet outdoorové kampaně se bude pohybovat kolem 12 milionů." Tato informace se však netýká specificky kampaně na MHMP.

odkaz 1
5

Publikuje pravidla pro finanční řízení mezi centrem a regiony a pro individuální výdaje kandidátů?

Informace o vnitřních pravidlech hnutí týkajících se limitování výdajů na samostatné individuální či regionální kampaně nejsou zveřejněny.
5

Transparentní účet. Zřídil subjekt transparentní účet pro komunální volby? Odlišuje výdaje v kampani pro zastupitelstvo hlavního města Prahy od výdajů v ostatních obcích?

Hnutí zřídilo výdajový transparentní účet pro komunální volby 2022, nikoliv však samostatně pro kampaň do MHMP.

odkaz 1
3

Seznamy dárců. Publikuje subjekt průběžně aktuální informace o dárcích, včetně těch, kteří poskytují tzv. bezúplatné plnění?

Hnutí nezveřejňuje seznam dárců, kteří přispívají na kampaň ať formou finančního příspěvku či bezúplatného plnění.
5

Seznam subdodavatelů. Zveřejňuje subjekt seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní, včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami?

Hnutí ANO nepublikuje seznam subdodavatelů, kteří poskytují služby a zboží pro kampaň do zastupitelstva magistrátu hl. m. Prahy.
5