SPD, Trikolora, hnutí PES a nezávislí společně pro Prahu

logo SPD, Trikolora, hnutí PES a nezávislí společně pro Prahu
4,8

Volební tým a najaté agentury. Zveřejňuje subjekt jména členů volebního týmu a seznam mediálních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Koalice informace o volebním týmu a najatých agenturách nezveřejňuje.
5

Plán předvolebních akcí. Publikuje subjekt seznam všech akcí, které patří do kontaktní části předvolební kampaně

Dle lídra kandidátky pořádá koalice kontaktní kampaň prostřednictvím stánků, detaily této akce však nejsou dopředu známy. Informace o kontaktní kampani na webu (a facebookovém profilu) koalice jsou tedy neúplné.

odkaz 1 odkaz 2
4

On-line kampaně. Publikuje subjekt seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube aj.), jež budou v kampani využity pro jeho politickou agitaci?

Koalice na svých oficiálních webových stránkách (ani stránkách koaličních partnerů) nepublikuje seznam profilů na digitálních sociálních sítích, které se podílejí na předvolební kampani. Rovněž absentují pravidla financování jednotlivých profilů.
5

Transparentní financování kampaně. Zveřejnil subjekt údaje o plánované výši výdajů s rozvahou on-line a off-line? Odlišuje rozpočet kampaně na MHMP od zbytku ČR?

Koalice na svém webu informace o plánovaném rozpočtu neuvádí. Pro server Pražský Patriot uvedl volební lídr Martin Urban odhadovanou částku na pražskou kampaň okolo 1 milionu s tím, že částka nerozlišuje náklady na kampaň do zastupitelstva magistrátu a zastupitelstev jednotlivých městských částí. Částka také nezahrnuje procentuální rozklad celkového rozpočtu na jednotlivé výdaje (outdoorová kampaň, online inzerce, produkční náklady atp.)

odkaz 1
4

Publikuje pravidla pro finanční řízení mezi centrem a regiony a pro individuální výdaje kandidátů?

Informace o vnitřních pravidlech koalice či koaličních partnerů o limitování výdajů na samostatné individuální či regionální kampaně nejsou zveřejněny.
5

Transparentní účet. Zřídil subjekt transparentní účet pro komunální volby? Odlišuje výdaje v kampani pro zastupitelstvo hlavního města Prahy od výdajů v ostatních obcích?

Koalice nezřídila pro kampaň do MHMP transparentní výdajový účet. Koaliční hnutí SPD má zřízený transparentní výdajový účet pro komunální kampaně napříč ČR, ze kterého však nejsou patrny výdaje na kampaň do MHMP. Ostatní členové koalice takovýto účet nemají.

odkaz 1
5

Seznamy dárců. Publikuje subjekt průběžně aktuální informace o dárcích, včetně těch, kteří poskytují tzv. bezúplatné plnění?

Koalice nezveřejňuje seznam dárců, kteří přispívají na kampaň ať formou finančního příspěvku či bezúplatného plnění.
5

Seznam subdodavatelů. Zveřejňuje subjekt seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní, včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami?

Koalice nepublikuje seznam subdodavatelů, kteří poskytují služby a zboží pro kampaň do zastupitelstva magistrátu hl. m. Prahy.
5