STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

logo STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
1,9

Volební tým a najaté agentury. Zveřejňuje subjekt jména členů volebního týmu a seznam mediálních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Hnutí publikuje přehled členů volebního štábu na svých webových stránkách. Uvádí také spolupráci s agenturou Programmatic media.

odkaz 1
1

Plán předvolebních akcí. Publikuje subjekt seznam všech akcí, které patří do kontaktní části předvolební kampaně

Seznam akcí pořádaných v rámci kampaně hnutí zveřejňuje na svém webu. Nachází se zde přehled nadcházejících akcí, seznam již proběhlých akcí k dispozici však není.

odkaz 1
2

On-line kampaně. Publikuje subjekt seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube aj.), jež budou v kampani využity pro jeho politickou agitaci?

Na webu je k nalezení seznam profilů využívaných k vedení kampaně (na FB, TW, IG i YT). Chybí informace o tom, zda a jak jsou re-financovány náklady jednotlivců, transparentní výdajový účet zřízený výhradně pro volby na MHMP však zobrazuje platby vůči společnosti META.

odkaz 1 odkaz 2
2

Transparentní financování kampaně. Zveřejnil subjekt údaje o plánované výši výdajů s rozvahou on-line a off-line? Odlišuje rozpočet kampaně na MHMP od zbytku ČR?

Dle článku na oficiálním webu hnutí je předpokládaný odhad nákladů na kampaň do zastupitelstva HMP 12 milionů korun. V článku je rozvněž uveden detailní rozpad této částky, tj. předpokládaný podíl nákladů na tvorbu a vedení kampaně, na reklamu (outdoor, press, online), kontaktní kampaň a další.

odkaz 1
1

Publikuje pravidla pro finanční řízení mezi centrem a regiony a pro individuální výdaje kandidátů?

Informace o vnitřních pravidlech strany o limitování výdajů na samostatné individuální či regionální kampaně nejsou zveřejněny. Z odpovědi ("nemá") na dotazník TI ČR vyplývá, že strana nemá pravidla pro limitování financování volební kampaně.
5

Transparentní účet. Zřídil subjekt transparentní účet pro komunální volby? Odlišuje výdaje v kampani pro zastupitelstvo hlavního města Prahy od výdajů v ostatních obcích?

Hnutí pro komunální volby zřídilo dva separátní transparentní výdajové účty - jeden pro kampaň do zastupitelstva MHMP, druhý pro ostatní náklady v rámci komunální kampaně.

odkaz 1 odkaz 2
1

Seznamy dárců. Publikuje subjekt průběžně aktuální informace o dárcích, včetně těch, kteří poskytují tzv. bezúplatné plnění?

Online tabulka se seznamy dárců je rozdělena na přehled dárců pro kampaň na MHMP a zbytek republiky a v obou případech i na bezúplatná plnění a finanční příspěvky. V době hodnocení nejsou seznamy darů na kampaň do zastupitelstva MHMP aktualizovány.

odkaz 1
2

Seznam subdodavatelů. Zveřejňuje subjekt seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní, včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami?

Hnutí na své oficiální webové stránce uvádí spolupráci s agenturou Programmatic media a s dalšími externími spolupracovníky a subdodavateli. Příjemci transakcí jsou rovněž k dohledání na transparentním účtu pro výdaje na kampaň do zastupitelstva HMP.

odkaz 1
1