Solidarita: koalice ČSSD, Zelených, Budoucnosti a Idealistů

logo Solidarita: koalice ČSSD, Zelených, Budoucnosti a Idealistů
2,5

Volební tým a najaté agentury. Zveřejňuje subjekt jména členů volebního týmu a seznam mediálních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Dle informací na webu koalice "kampaň Solidarity vykonává pouze volební štáb, členové a členky koaličních stran a dobrovolníci a dobrovolnice. Štáb tvoří Rada koalice, složená ze zástupců koaličních stran, volební manažeři a kreativa." Členové jsou na webu uvedeni jmenovitě.

odkaz 1
1

Plán předvolebních akcí. Publikuje subjekt seznam všech akcí, které patří do kontaktní části předvolební kampaně

Seznam akcí je prezentován na Facebookovém profilu koalice. Jedná se jak o akce uplynulé, tak o akce nadcházející.

odkaz 1
1

On-line kampaně. Publikuje subjekt seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube aj.), jež budou v kampani využity pro jeho politickou agitaci?

Koalice nepublikuje seznam profilů, které jsou zapojeny do její volební kampaně. Rovněž není znám princip re-financování plateb za individuální vedení kampaně na sociálních sítích.
5

Transparentní financování kampaně. Zveřejnil subjekt údaje o plánované výši výdajů s rozvahou on-line a off-line? Odlišuje rozpočet kampaně na MHMP od zbytku ČR?

Koalice Solidarita kandiduje pouze v Praze (na MHMP) a pro tuto kampaň uveřejňuje plánovaný rozpočet na své oficiální webové stránce. Uvádí také rozpad jednotlivých předpokládaných výdajů na reklamu (samostatně je uvedena částka na outdoor, online, print, dále jsou odděleny personální náklady, náklady na eventy a merch). Předpokládaná celková výše výdajů je 1,3 milionu.

odkaz 1
1

Publikuje pravidla pro finanční řízení mezi centrem a regiony a pro individuální výdaje kandidátů?

Z veřejně dostupných zdrojů nejsou patrná pravidla limitování výdajů na samostatné kampaně. Dle informací poskytnutých do dotazníku TI ČR je samostatné financování kampaně kandidátů zakázáno koaliční smlouvou, která ale není veřejně dostupná.
4

Transparentní účet. Zřídil subjekt transparentní účet pro komunální volby? Odlišuje výdaje v kampani pro zastupitelstvo hlavního města Prahy od výdajů v ostatních obcích?

Koalice v tomto složení kandiduje pouze do MHMP a pro tuto kampaň má zřízený vlastní transparentní výdajový účet.

odkaz 1
1

Seznamy dárců. Publikuje subjekt průběžně aktuální informace o dárcích, včetně těch, kteří poskytují tzv. bezúplatné plnění?

Na webu koalice jsou uvedena jména některých dárců prostředků na kampaň. Není z něj však jasné, jak často je aktualizovaný - v době hodnocení aktualizovaný nebyl (při srovnání s informacemi na výdajovém účtu koalice). Z informace na webu také není známa výše plnění, datum jeho zaslání či informace o tom, zda se jedná o finanční či nefinanční dar.

odkaz 1
4

Seznam subdodavatelů. Zveřejňuje subjekt seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní, včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami?

Koalice na svém webu uvádí seznam několika dodavatelů na služby v kampani, není však kompletní a není jasné, k jakému dni je aktualizován.

odkaz 1
3