Monitorované subjekty v kampani před volbami do zastupitelstva MHMP

Komunální kampaně nepodléhají stejným zákonným pravidlům pro transparentnost jako ostatní předvolební kampaně v ČR. Například pro ně není povinné zřídit transparentní výdajový účet (TÚ) a nepodléhají žádnému limitu na výdaje. To se týká i kampaně pro volby do zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy, a to i přesto, že jeho primátor současně plní funkci hejtmana regionu Hl. města Prahy jakožto kraje, přestože tato instituce a její řízení má celorepublikový dopad, rozpočet atakující částku 100 miliard Kč ročně a organizační strukturu srovnatelnou s krajem. Tím spíše je třeba formulovat kritéria a standardy transparentnosti kampaní na základě zjištěné dobré praxe a také na potřebě zajistit férové a průhledné předvolební klání pro voliče. Tyto standardy by kandidující subjekty měly zavádět do praxe dobrovolně. 

Pro hodnocení transparentnosti (financování) volební kampaně v komunálních volbách proto TI ČR v rámci monitoringu aplikuje na kampaň do zastupitelstva hl. m. Prahy podobná kritéria, která jsme formulovali v rámci monitoringu kampaně do krajských voleb. Všemi níže uvedenými kritérii se proto také prolíná odlišení kampaně v Praze od komunálních voleb pro ostatní zastupitelstva.   

Jak je to s pravidly pro komunální volby se dočtete v našem samostatném článku zde.