PRAHA SOBĚ

logo PRAHA SOBĚ
3,4

Volební tým a najaté agentury. Zveřejňuje subjekt jména členů volebního týmu a seznam mediálních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Sdružení publikuje přehled členů volebního štábu na svých webových stránkách, kde je také zveřejněna informace o spolupráci se společnostmi Digital Ant či AC&C PR.

odkaz 1
1

Plán předvolebních akcí. Publikuje subjekt seznam všech akcí, které patří do kontaktní části předvolební kampaně

Sdružení Praha sobě publikuje informace o nadcházejících událostech, jež jsou součástí volební kampaně na svém facebookovém profilu. Informace jsou k dispozici jak k nadcházejícím událostem, tak k těm předešlým.

odkaz 1
1

On-line kampaně. Publikuje subjekt seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube aj.), jež budou v kampani využity pro jeho politickou agitaci?

Seznam profilů na digitálních sociálních sítích, na kterých je vedena volební kampaň, sdružení nezveřejňuje. Dle odpovědi zaslané na dotazník TI ČR "Praha sobě využívá pro politickou agitaci jen své oficiální účty. Tedy účet PRAHA SOBĚ jako celku, dále účty klíčových osobností (radní, lídři v městských částech) a účty PRAHA SOBĚ v jednotlivých městských částech." Z veřejně dostupných informací není jasné, jsou-li a jakým způsobem jsou refinancovány platby za individuální politický marketing na sítích.

odkaz 1
5

Transparentní financování kampaně. Zveřejnil subjekt údaje o plánované výši výdajů s rozvahou on-line a off-line? Odlišuje rozpočet kampaně na MHMP od zbytku ČR?

Dle článku na oficiálním webu sdružení je předpokládaný odhad nákladů na kampaň v rozmezí 5 - 10 milionů korun. V článku je rozvněž uveden detailní rozpad této částky, tj. předpokládaný podíl nákladů na tvorbu a vedení kampaně, reklamu (outdoor, press, online), kontaktní kampaň a další.

odkaz 1
1

Publikuje pravidla pro finanční řízení mezi centrem a regiony a pro individuální výdaje kandidátů?

Informace o vnitřních pravidlech strany o limitování výdajů na samostatné individuální či regionální kampaně nejsou zveřejněny.
5

Transparentní účet. Zřídil subjekt transparentní účet pro komunální volby? Odlišuje výdaje v kampani pro zastupitelstvo hlavního města Prahy od výdajů v ostatních obcích?

Účet vedený politickou stranou POK PRAHA SOBĚ, s níž Praha sobě sdílí kandidátku, a označený "pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění" pravděpodobně sdružení používá v kampani jako transparentní výdajový účet, aniž by o tom informovalo veřejnost a účet takto prezentovalo. Tuto informaci nejde z otevřených zdrojů ověřit. Účet samotný není snadno dohledatelný. Proto nelze danou praxi hodnotit dobrou známkou. (Revize z 20.09.2022)

odkaz 1
5

Seznamy dárců. Publikuje subjekt průběžně aktuální informace o dárcích, včetně těch, kteří poskytují tzv. bezúplatné plnění?

Sdružení nezveřejňuje separátní seznam dárců, kteří přispívají na kampaň. Na svém webu pouze zveřejňuje odkaz na darovací transparentní účet politické strany Podporujeme občanskou kandidátku PRAHA SOBĚ a seznam bezúplatných plnění sdružení nepublikuje.

odkaz 1
5

Seznam subdodavatelů. Zveřejňuje subjekt seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní, včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami?

Článek na webu sdružení uvádí několik (fyzických a právnických) osob, které se na kampani podílí. Nejedná se ovšem o vyčerpávající přehled subdodavatelů.

odkaz 1
4