logo KSČM
4,1

Zveřejnila organizace údaje o celkové plánované výši výdajů v předvolební kampani, včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?

Kandidující subjekt informaci o plánovaných výdajích nezveřejňuje proaktivně, v médiích zazněl pouze hrubý odhad rozpočtu na volební kampaň bez bližšího rozdělení dle typu výdaje. Podle informací serveru Tn.cz (29. 8. 2021) má kandidující subjekt rozpočet okolo 22 milionů, 20 milionů centrála a další zhruba 2 miliony krajské a okresní výbory a kandidáti. Link
4

Zveřejnila organizace vnitřní pravidla limitování výdajů na samostatné kampaně v regionech nebo kampaně kandidátů tak, aby bylo zajištěno dodržení celkových limitů?

Kandidující subjekt pravidla financování kampaně mezi centrálou a individuálními kandidujícími subjekty nezveřejňuje. Informaci nezaslal ani do dotazníku TI ČR.
5

Zveřejňuje organizace pravidla označování pohybů a vedení volebního transparentního účtu?

TÚ zobrazuje příjemce jednotlivých plateb a transakce mají označený účel platby. Označování účelu transakcí bývá často příliš vágní, chybí i metodika způsobu označování. Link
3

Jsou známa jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Kandidující subjekt nepublikuje žádný přehled o lidech a společnostech, které jeho kampaň (včetně těch regionálních/krajských) vymýšlejí a administrují. Na TÚ se objevují časté platby vůči vydavatelské agentuře Futura a.s., která dlouhodobě pracuje specificky na stranickou objednávku. Dále pak platby agentuře MARF s.r.o. např. za "reklamní činnost". Dle výdajvého účtu se na kampani také podílí Ivan Fojt a Miroslava Vohralíková. Link
3

Zveřejňuje organizace seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?

Kandidující subjekt nepublikuje ucelený seznam subdodavatelů služeb spojených s kampaní. Z transparentního účtu kandidujícího subjektu lze vyčíst spolupráci s MOBILBOARD s.r.o., CONFIDENCE MEDIA s.r.o., BigMedia spol. s.r.o., RAILREKLAM, spol. s r.o. či RENGL s.r.o. Nejvýznamnější platby za inzerci obdržela MAFRA s.r.o. a VLTAVA LABE MEDIA a.s. Link
3

Je veřejně k dispozici seznam všech profilů na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok a Youtube, které budou v kampani využity pro politickou agitaci subjektu?

Kandidující subjekt na své webové stránce nezveřejňuje informace o profilech, které se s jeho vědomím podílejí na vedení kampaně, přestože na sociálních sítích je aktivní a platí zde za politickou inzerci v řádu stovek tisíc. Dotazník TI ČR strana nevyplnila.
5

Je veřejně k dispozici informace o tom, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých sociálních účtech kampaně?

Není k dispozici žádná informace o pravidlech re-financování digitálního politického marketingu kandidujícího subjektu.
5

Jsou veřejně dostupné informace o všech akcích, které patří do předvolební kampaně dané organizace tak, aby bylo jednoznačně možné je odlišit od ostatních veřejných aktivit jejích reprezentantů, a to v on-line i off-line prostředí?

Kandidující subjekt o plánovaných akcích informuje nepřehledně, často ex post, nesystematicky a náhodně, ačkoliv dle TÚ realizuje kontaktní kampaň s "hudební produkcí".
5

Monitorujeme tyto strany

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >