3,6

Zveřejnila organizace údaje o celkové plánované výši výdajů v předvolební kampani, včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?

Informaci o plánovaných výdajích kandidující subjekt nezveřejňuje proaktivně. V relevantních médiích lze dohledat hrubý odhad celkových výdajů (do 20 milionů korun) bez rozdělení na online a offline propagaci. Link Link
4

Zveřejnila organizace vnitřní pravidla limitování výdajů na samostatné kampaně v regionech nebo kampaně kandidátů tak, aby bylo zajištěno dodržení celkových limitů?

Kandidující subjekt pravidla financování kampaně mezi centrálou a individuálními kandidujícími subjekty nezveřejňuje. Informaci nezaslal ani do dotazníku TI ČR.
5

Zveřejňuje organizace pravidla označování pohybů a vedení volebního transparentního účtu?

Způsob označování se v průběhu kampaně mění, ale potřebné údaje o příjemci a účelu platby ad. lze spolehlivě dohledat. Link
2

Jsou známa jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Strana uvedla, že letošní volby budou bez volebního manažera a za volby bude zodpovídat kolektivní orgán. Na svých stránkách uvádí složení sekce PR a marketingu. Dlouhodobě strana spolupracuje s mediální společností Cíl a.s. Další informace o mediálních, PR či reklamních agenturách, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně, lze vyčíst z transparentního účtu subjektu (Ewing s.r.o., Sport Image, spol. s r.o., Česká produkční Social Media s.r.o.). Link Link
3

Zveřejňuje organizace seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?

Kandidující subjekt nepublikuje ucelený seznam všech subdodavatelů služeb spojených s kampaní. Informace nicméně lze při troše snahy vyčíst z transparentního účtu kandidujícího subjektu. Nejvýznamnějšími dodavateli reklamní plochy jsou BigMedia s.r.o. a RENDL s.r.o., dále subjekt využívá průzkumy od společností NMS Market Research s.r.o. a Herzmann s.r.o. Link
3

Je veřejně k dispozici seznam všech profilů na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok a Youtube, které budou v kampani využity pro politickou agitaci subjektu?

Kandidující subjekt na své webové stránce nezveřejňuje seznam profilů, které se s jeho vědomím podílejí na vedení kampaně.
5

Je veřejně k dispozici informace o tom, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých sociálních účtech kampaně?

Není k dispozici žádná informace o pravidlech re-financování digitálního politického marketingu kandidujícího subjektu.
5

Jsou veřejně dostupné informace o všech akcích, které patří do předvolební kampaně dané organizace tak, aby bylo jednoznačně možné je odlišit od ostatních veřejných aktivit jejích reprezentantů, a to v on-line i off-line prostředí?

Kandidující subjekt v kalendáři na svém webu dopředu informuje o předvolebních aktivitách a setkáních se svými reprezentanty. Link
2

Monitorujeme tyto strany

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >