O projektu

Transparency International  hodnotí transparentnost kampaní politických stran/hnutí na základě 6, resp. 7 v případě senátorů a místních stranických organizací/sdružení předem stanovených kritérií (Kritéria dobré praxe).

Odkud budeme čerpat informace?

  • webové prezentace politických stran/hnutí,
  • oficiální profily na sociálních sítích,
  • relevantní prohlášení v celostátních médiích
  • a zejména odpovědi na písemnou žádost o informace, kterou bude tým TIC v průběhu kampaně několikrát adresovat vybraným politickým stranám/hnutím,
  • crowdsourcing

Koho budeme monitorovat?

Výběr politických stran zařazených do hodnocení jsme podřídili jednoduchému pravidlu – do hodnocení budou zařazeny ty strany/hnutí, které v posledních výzkumech agentur překročily hranici 3 %. Hranice tří procent se nám jeví jako vhodné kritérium pro monitorování stran, které mohou – ale nemusí – nakonec překročit hranici 5 % pro vstup do zastupitelstev a z kapacitních důvodů zaostřit monitoring jen na několik subjektů. V případě senátních voleb se pokusíme v každém volebním obvodě na základě průzkumů hodnotit pět kandidátů, kteří mají šanci výrazně promluvit do volebního klání.

Z hlediska financování kampaní, podle zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, mají strany, jejichž kandidát byl zvolen za senátora, nárok na příspěvek na mandát ve výši 855 tiíc Kč ročně a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy 237 500 Kč ročně. Zákon ale nestanovuje žádné specifické požadavky na financování kampaní, ani jejich vyúčtování. Velkou neznámou tak ve stranických financích tvoří hospodaření jednotlivých oblastních a místních sdružení.

Protože tak politické strany a hnutí hospodaří s finančními prostředky státu a požadavek veřejnosti na větší míru transparentnosti a skládání účtů se dá očekávat. To ovšem neznamená, že kritéria dobré praxe nejsou adresována obecně všem politickým stranám a hnutím – naopak bychom byli rádi, aby se stala obecným základem do budoucna pro všechny, bez ohledu na velikost rozpočtu, počtu členů, získaných hlasů od voličů anebo způsobu vedení kampaně.

Časový harmonogram hodnocení

Sběr dat a hodnocení bude uskutečněno ve dvou oddělených hodnoceních – pro volby do místních zastupitelstev a pro senátní volby. Monitoring bude ohlášen 20. srpna 2014 a politické strany/hnutí, vybraná místní sdružení politických stran a kandidáti na senátory/-ky budou následně obeslány s žádostí o zodpovězení jednotlivých otázek Kritérií, a to v případě voleb do místních zastupitelstev do 15. září 2014, v případě senátních voleb pak do 20. září 2014. Hodnocení bude publikováno 25. září 2014 v případě voleb do místních zastupitelstev, v případě senátních voleb pak do 1. října 2014.

Zároveň jsme se také rozhodli sledovat reálné výdaje politických stran/hnutí na jejich volebních/transparentních účtech, pokud je mají zřízeny a sledovat příjmy a výdaje z těchto účtů. Tento přístup je značně limitující, protože povinnost hradit veškeré výdaje prostřednictvím volebního/transparentního účtu dosud politické strany/hnutí nemají a transparentní účty nejsou běžnou praxí ani na úrovni centrály politických stran.

Do monitoringu, zejména propagační kampaně politických stran a kandidátů, pořádaných akcí a mítinků, opět zapojíme v širším měřítku také veřejnost prostřednictvím sociálních sítí a aplikace pro chytrá zařízení.

Ačkoli je zveřejňování minimálních informací o financování kampaní jednotlivými politickými stranami/hnutími hlavním cílem našeho projektu, zaměřujeme se také na ověřování pravdivosti a úplnosti publikovaných informací. Zveřejňujeme životopisy a profilující kauzy kandidátů a jejich týmů (Naši politici, viz  http://www.nasipolitici.cz/cs/volby/, prověřujeme sporné záležitosti (přiměřenost slev na inzerci, spolupráce s mediálními a PR agenturami, úplnost zveřejnění všech skutečných sponzorů atp.). Pátrání po nesrovnalostech je součástí běžné investigativní činnosti a jsme si předem vědomi toho, že nemůžeme zaručit komplexní a stoprocentní obrázek.

Transparentnost financování politiky je předpokladem pro postupné navracení důvěry v politiku a v praktické rovině zvyšuje možnost odhalovat případné nesrovnalosti a nekalosti v kampaních. TI se takto snaží donutit politické strany a hnutí, aby zveřejňovali informace spojené s financováním svých kampaní nikoli primárně směrem k TI, ale obecně k široké veřejnosti. TI bude v monitoringu pokračovat, aktualizovat hodnocení a sledovat reálné příjmy i výdaje kampaní nejen před volbami, ale i po jejich skončení a předložení kompletního účetnictví ať již samostatně anebo ve formě výroční zprávy, sledovat životopisy klíčových osob participujících na kampani kandidáta a také monitorovat hraniční a problematické záležitosti spojené s předvolební kampaní. Všechna naše zjištění jsou zveřejňována a aktualizována na webu www.transparentnivolby.cz.

Vzhledem k tomu, že v současné době v ČR neexistuje žádný orgán, který by monitoroval financování politických kampaní a který by naplňoval funkci služby veřejnosti, Transparency International Česká republika se společně s občanským sdružením Naši politici rozhodla pokračovat v projektu, který se věnuje transparentnosti financování politických stran/hnutí a politických kampaní. Velký díl práce na něm odvádějí také studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha.