Financování stran

Financování politických stran ze státního rozpočtu

Podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, mají strany nárok na:

Státní příspěvek na činnost:

a)      stálý příspěvek

b)      příspěvek na mandát

Nárok na stálý příspěvek vzniká straně, která získala ve volbách do Poslanecké sněmovny nejméně 3% hlasů. Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nenavyšuje.

Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč.

Příspěvek na úhradu volebních nákladů

Podle §85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky mají strany dále nárok na příspěvek na úhradu volebních nákladů. Politické straně, která ve volbách získala nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 100 Kč.

Politické strany musí uhradit volební kauci ve výši 15 000 Kč za každý kraj, ve kterém kandidují, to znamená za 14 krajů částku 210 000 Kč.  Volební kauce se vrací těm stranám, které ve volbách získají aspoň 1,5 % hlasů.

Příspěvky stranám na úhradu volebních nákladů po volbách v roce 2010 a příspěvky na činnost politickým stranám za rok 2010 dohromady činily více než jednu miliardu korun (zdroj: Ministerstvo financí, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/financovani-politickych-stran/prispevky-politickym-stranam-2010-1822).

Financování politických stran ze státního rozpočtu za uplynulé volební období

  Příspěvek na úhradu volebních nákladů 2010 Příspěvek na činnost 2010 Příspěvek na činnost 2011 Příspěvek na činnost 2012 Celkem
ČSSD

115 526 700

169 075 000

162 688 750

161 287 500

608 577 950

ODS

105 779 200

152 783 333

124 190 000

119 677 500

502 430 033

TOP09

87 383 300

33 116 667

52 085 000

53 213 125

225 798 092

KSČM

58 976 500

65 825 000

61 727 500

65 765 000

252 294 000

Věci veřejné

56 912 700

21 066 667

30 520 000

30 520 000

139 019 367

Celkem

424 578 400

441 866 667

431 211 250

430 463 125

1 728 119 442

Zdroj: Ministerstvo financí, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/financovani-politickych-stran.