Užitečné odkazy

Odkazy na monitoringy financování kampaní ze zahraničí:

 • Open Society Justice Initiative, Monitoring Election Campaign Finance: A Handbook for NGOs (http://www.soros.org/reports/monitoring-election-campaign-finance-handbook-ngos) Jedná se o publikaci pro neziskové organizace, které sledují financování voleb a snaží se odkrýt korupci. Čerpá z několika uskutečněných projektů monitorování kampaní a nabízí návod pro organizace, které se tímto chtějí zabývat.
 • OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), Election Observation Handbook (http://www.osce.org/odihr/elections/68439) Hlavní referenční dokument pro sledování voleb Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, který inspiroval mnoho organizací k vytvoření vlastních kapacit pro monitorování voleb.
 • The Center for Public Integrity (http://www.publicintegrity.org) Jedná se o nezávislou americkou novinářskou organizaci, která mimo jiné publikovala zprávy o „quid pro quo“ darech pro kandidáty.
 • International Foundation for Electoral Systems (http://www.ifes.org) Tato organizace vyvinula portfolio volební integrity, které je založeno na mezinárodních standardech a 25 letech praktických zkušeností. Programy IFES se mimo jiné snaží zvýšit integritu voleb zlepšením pravidel pro financování politických stran.
 • GNDEM (Global Network of Domestic Election Monitors), Declaration of Global Principles for Nonpartisan Election Observation and Monitoring by Citizen Organizations (http://www.gndem.org/declaration-of-global-principles) Jedná se o deklaraci, která představuje podklad pro občanské aktivity, které se týkají monitoringu voleb.
 • Slovenská nezisková organizace Aliance Fair Play http://www.fair-play.sk/index.php – již déle monitoruje volby na Slovensku a má i další související projekty
 • The Campaign Finance Information Center (http://www.ire.org/ ) trains journalists in news-gathering and database skills to enable them to track political donations, and educates them on campaign finance and its influence on the alloca- tion of contracts, jobs, and legislation, so that they can interpret their own findings effectively.
 • The Center for Responsive Politics (www.opensecrets.org ) is a nonpartisan, nonprofit research group based in Washington, D.C., that tracks money in politics and its effect on elections and public policy. The Center conducts computer-based research on campaign finance issues for the news media, academics, activists, and the public at large.
 • Common Cause (www.commoncause.org ) is a pressure group that campaigns on key political issues, one of which is cam- paign finance and its links to lobbying. Common Cause regularly publishes investigative studies on the effects of money in politics and reports on a variety of ethics and integrity-in-government issues. For example, the organization published reports on the links between money provided by organizations that lobbied against stricter accounting regulations, an issue that came to the fore with the collapse of energy giant Enron (See “Accounting For Disaster: Congress, Arthur Andersen, And The $60 Billion Enron Meltdown,” available at: www.commoncause.org/ news/default.cfm?ArtID=76 ).
 • The Center for Public Integrity (www.publicintegrity.org ) conducts investigative research and reporting on public policy issues in the United States and around the world. It has published numerous reports on its monitoring of donations to election candidates and the favors that they appeared to provide in return after election.
 • The National Institute on Money in State Politics (www.followthemoney.org) tracks political contributions in all 50 United States states in an easily searchable format online. It has, for example, released reports on contributions to state politicians from alcohol, tobacco, and gambling interests.
 • Фонд Свободы Информации (Институт Развития Свободы Информации) http://svobodainfo.org/ru
  Provádí monitoring financování ruských stran s včetně ratingu. Organizace dále studuje, analyzuje a zpřístupňuje relevantní informace z této oblasti.
 • Голос (http://www.golosinfo.org/)
  Toto hnutí na ochranu práv voličů – občanů Ruské federace, bylo reaktivováno v roce 2013. Předchozí organizace monitorovala  volby už od roku 2000, ale její činnost byla několikrát zastavena. Hnutí se dnes se zabývá zakládání regionálním poboček, organizuje monitoring voleb a zapojuje aktivní občany.
 • Гражданский контроль (http://civilcontrol.ru/)
  Dobrovolné sdružení nekomerčních organizací, které se specializují na volby. Sleduje volební kampaně v Rusku a v zahraničí.
 • Open Duka (http://openduka.org/)
  Keňský projekt financovaný  Open Institute (http://openinstitute.com). Shromažďuje data z různých zdrojů, jako jsou soudní procesy, informace o firmách a jejich akcionářích  a zadavatelích veřejných zakázek. Cílem je ukázat propojenost mezi obchodem a politikou a upozornit na zkorumpované struktury. Informace jsou určeny občanům, aktivistům a novinářům a mají pomáhat identifikovat a lépe pochopit mocenské struktury v dané zemi.
 • Képmutatás (http://kepmutatas.hu/english/)
  Společný projekt TI Maďarsko, K-monitoru a atlatszo.hu, který si klade za cíl zvýšit  transparentnost financování politických stran a předvolebních kampaní.
 • Influence Explorer (http://influenceexplorer.com/)
  Influence Explorer je obsáhlá databáze informací o financování volebních kampaní a kandidátech v USA. Jsou zde detailně uvedeny dary, včetně zahraničních. Data pocházejí ze zdrojů různých vládních i nevládních organizací.
 • Inspector de Intereses http://www.inspectordeintereses.cl/
  Chilský web, shromažďující informace z dotazníků volebních kandidátů ohledně financování jejich volebních kampaní.

 

Okazy na obecné weby, týkající se voleb, výsledků, příp. monitoringu médií k volbám:

 • Abgeordnetenwatch http://www.abgeordnetenwatch.de/ Stránky pro veřejný dialog podporující transparentnost v prohlášení politiků. Kromě toho jsou zde informace ohledně hlasování poslanců a jejich vedlejší činnosti.
 • Meine Abgeordneten http://www.meineabgeordneten.at/ Stejně jako na německém webu abgeordnetenwatch.de jsou na této platformě zveřejněny údaje o všech poslancích rakouského parlamentu. Projekt soukromé iniciativy www.respekt.net.
 • Демократия.ру http://www.democracy.ru/ Stránka, jejímž autorem je ruská nevládní, nepolitická organizace Институт Развития Избирательных Систем (ИРИС), která si klade za cíl poskytnout ruské společnosti objektivní informace o demokracii a volbách.
 • Voice of Freedom http://vof.kg/ Regionální portál venovaný oblasti lidských práv v centrální Asii, který se mimo jiné zabývá tématem  „peníze v politice“
 • Кворум http://www.cmdp-kvorum.org/
  Monitorovací centrum demokratických procesů, která analyzuje např. volební legislativu států SNS a organizuje monitoring volebních procesů.
 • Politico (www.politico.com) –  server reflektující hlavní politické problémy americké politiky, vč. kampaní a financí.
 • Election Resources on the Internet (www.electionresources.org) – server, jenž je rozcestníkem na hlavní zdroje dat o volbách za přibližně za 100 zemí světa (ČR je zahrnuta).
 • Inter-Parliamentary Union (http://www.ipu.org/english/home.htm) – „Better Parliaments, Stronger Democracy“ – organizace založená 1889, s cílem podporovat dialog napříč parlamenty. Dalšími cíli je sdílení kontaktů, spolupráce a zkušeností z jednotlivých parlamentů; stanoviska k jednotlivým problémům; přispívat k ochraně a podpoře lidských práv; a zvýšení povědomí a znalosti o fungování reprezentativních orgánů.
 • ElectionGuide (http://www.electionguide.org/) – „Democracy assistance & elections news from the Consortium for Elections and Political Process Strengthening“ – server o výsledcích voleb z jednotlivých zemí světa.
 • ACE Project (http://aceproject.org/) – „The Electoral Knowledge Network“, server o výsledcích voleb, vč. hrubého monitoringu tisku o volbách (ČR není zahrnuta v databázi zemí).
 • IDEA (www.idea.int) – „International Institute for Democracy and Electoral Assistance“, server pro podporu demokracie a voleb, zaměřený na rozvíjející se demokracie – není pokryta Evropa, Severní Amerika (vyjma Mexika) a Austrálie.
 • ElectionsMeter (http://cs.electionsmeter.com) – „Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum“.