Kritéria hodnocení

 

TI hodnotí transparentnost kampaní politických stran/hnutí a kandidátů na senátory na základě 6, resp. 7 předem stanovených kritérií. Zvolená kritéria  vzhledem k nedostatečné, resp. chybějící zákonné úpravě de facto jdou nad rámec platného zákona, a jsou odvozeny a jsou v souladu s mezinárodními standardy a doporučeními. Politické strany/hnutí tedy musejí konat jen to, co jim ukládá zákon, ale mohou také v zájmu transparentnosti a informovanosti dobrovolně jít nad rámec současných pravidel. V současné chvíli (až do dne voleb) vychází hodnocení politických stran/hnutí v podzimní kampani ze šesti kritérií, samotní senátoři a místní sdružení politických stran pak na základě sedmi kritérií.

Kritéria je možné shrnout pod několik oblastí, které TI považuje obecně i v probíhajícím monitoringu pro transparentnost za klíčová. Jednou z oblastí jsou data o samotném financování kampaní, a to jak na straně příjmů, tak výdajů. Kromě toho relevantním kritériem je spolupráce s reklamními a PR agenturami a také tým lidí, který na kampani pro politickou stranu/hnutí pracuje, ať již dobrovolně anebo v rámci placených služeb, informace o slevách za inzerci a informace o hlavních dárcích. Tato kritéria, resp. jejich zveřejnění, jsou nutnou – nikoli ale postačující – podmínkou pro další hlubší analýzu, kterou mohou učinit i další subjekty a veřejnost sama. A právě snaha, aby politické strany tyto informace zveřejňovaly samy a aktivně, jsou jedním z hlavních cílů naší aktivity.

V rámci hodnocení, které provádí TI se svým týmem, má každé hodnocené kritérium stejnou váhu. Tento přístup považujeme za nejtransparentnější a snažili jsme se tak vyhnout subjektivnímu zkreslení způsobené volbou různých vah pro jednotlivá kritéria. Každé kritérium, které je do hodnocení zahrnuto, bude hodnoceno slovně, v případě některých kritériích bude využita škála „splněno – splněno částečně – nesplněno“, a některá kritéria jsou dále vnitřně rozčleněna do podkritérií.

Kritéria dobré praxe – místní sdružení v komunálních volbách 2014

Soubor 7 kritérií, jež budou vodítkem pro monitoring kampaní před komunálními volbami:

1)    Plánované náklady na kampaň

Jaká je celková suma plánovaných nákladů na vaši kampaň? Kde je tato částka zveřejněna?

2)    Zřízení transparentního účtu

Má vaše místní sdružení politické strany/hnutí transparentní účet? Kde je účet dohledatelný?

3)    Transparentní spolupráce v rámci strany

Jakou částkou přispívá na vaši komunální kampaň centrála politické strany/hnutí? Jakou další podporu z centrály vaše kampaň má (zajištění jednotného vizuálního stylu, billboardy, zaplacená reklamní kampaň, reklamní předměty, personální pomoc,…apod.)?

4)    Transparentní zdroje financování kampaně

Zveřejňujete informace o všech vašich dárcích finančních i nefinančních darů, a informaci o tom, jakou část kampaně pokrývají vaše vlastní zdroje? Kde jsou tyto informace uvedeny?

5)    Transparentní výdaje na kampaň

Zveřejňujete strukturu vašich výdajů v kampani (náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění předvolebních setkání s voliči, služby PR/konzultačních firem,…apod.)? Kde jsou tyto informace dostupné?

6)    Přehledné předvolební akce

Zveřejňujete průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

7)    Volební tým a dobrovolníci v kampani

Jaké je složení vašeho volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců) a kolik dobrovolníků je zapojených ve vaší kampani? Kde jsou tyto informace dohledatelné?

 

Kritéria dobré praxe – kandidáti v senátních volbách 2014

Soubor 7 kritérií, jež budou vodítkem pro monitoring kampaní před senátními volbami 

1)    Plánované náklady na kampaň

Jaká je celková suma plánovaných nákladů na vaši kampaň? Kde je tato částka zveřejněna?

2)    Zřízení transparentního účtu

Máte pro tuto kampaň transparentní účet? Kde je účet dohledatelný?

3)    Transparentní spolupráce v rámci strany

Jakou částkou přispívá na vaši kampaň centrála politické strany/hnutí? Jakou další podporu z centrály vaše kampaň má (např. zajištění jednotného vizuálního stylu, billboardy, zaplacená reklamní kampaň, reklamní předměty, personální pomoc,…apod.)?

4)    Transparentní zdroje financování kampaně

Zveřejňujete informace o všech vašich dárcích finančních i nefinančních darů, a informaci o tom, jakou část kampaně pokrývají vaše vlastní zdroje? Kde jsou tyto informace uvedeny?

5)    Transparentní výdaje na kampaň

Zveřejňujete strukturu vašich výdajů v kampani (náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění setkání s voliči, služby PR/konzultačních firem,…apod.)? Kde jsou tyto informace dostupné?

6)    Přehledné předvolební akce

Zveřejňujete průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

7)    Volební tým a spolupracující agentury

Jaké je složení vašeho volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců) a s jakými agenturami (mediální, PR, poradenské, právní) na kampani spolupracujete? Kde jsou tyto informace dohledatelné?

Kritéria dobré praxe – centrály politických stran a hnutí v senátních volbách 2014

Soubor 6 kritérií, jež budou vodítkem pro monitoring kampaní před senátními volbami 

1)    Plánované náklady na kampaň

Jaká je celková suma plánovaných nákladů vaší strany na tuto kampaň? Kde je tato částka zveřejněna?

2)    Zřízení transparentního účtu

Máte pro tuto kampaň transparentní účet? Kde je účet dohledatelný? Jak velká část financí jde přes centrální účet a jaká přes účty jednotlivých kandidátů či místních sdružení strany?

3)    Transparentní finance v rámci strany

Jakou částkou přispíváte z centrální úrovně na kampaň jednotlivým kandidátům na senátory?

4)    Transparentní dary v rámci strany

Jakým způsobem evidujete dary (a darovací smlouvy) jednotlivým kandidátům vaší strany na jiné než centrální úrovni?

5)    Transparentní spolupráce v rámci strany

Jak je místní kampaň jednotlivých kandidátů koordinována z centrální úrovně? Jakou podporu v kampani z centrály poskytujete kandidátům (podporu finanční, poskytnutí služeb, personální – např. centrální volební manažer, zajištění jednotného vizuálního stylu, manuály, billboardy, zaplacená reklamní kampaň, služby agentur, personální pomoc,…apod.)? Dostáváte od kandidátů či místních sdružení vyúčtování jejich kampaně dříve nežli pro účely finanční výroční zprávy?

6)    Transparentní výdaje na celostátní kampaň

Zveřejňujete, jaké jsou vaše výdaje na tuto kampaň na centrální úrovni (nejen koordinace a podpora kandidátů, ale i samostatná celostátní image kampaň) (např. náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, služby PR/konzultačních firem,…apod.)? Kde jsou tyto informace dostupné?

Kritéria dobré praxe – centrály politických stran a hnutí v komunálních volbách 2014

Soubor 6 kritérií, jež budou vodítkem pro monitoring kampaní před komunálními volbami 

1)    Plánované náklady na kampaň

Jaká je celková suma plánovaných nákladů vaší strany na tuto kampaň? Kde je tato částka zveřejněna?

2)    Zřízení transparentního účtu

Máte pro tuto kampaň transparentní účet? Kde je účet dohledatelný? Jak velká část financí jde přes centrální účet a jaká přes účty jednotlivých místních sdružení?

3)    Transparentní finance v rámci strany

Jakou částkou přispíváte z centrální úrovně na kampaň jednotlivým místním sdružením strany (zejména v těchto městech – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Olomouc)?

4)    Transparentní dary v rámci strany

Jakým způsobem evidujete dary (a darovací smlouvy) jednotlivým místním sdružením vaší strany na jiné než centrální úrovni?

5)    Transparentní spolupráce v rámci strany

Jak je místní kampaň jednotlivých sdružení koordinována z centrální úrovně? Jakou podporu v kampani z centrály poskytujete místním sdružením (podporu finanční, poskytnutí služeb, personální – např. centrální volební manažer, zajištění jednotného vizuálního stylu, manuály, billboardy, zaplacená reklamní kampaň, služby agentur, personální pomoc,…apod.)? Dostáváte od místních sdružení vyúčtování jejich kampaně dříve nežli pro účely finanční výroční zprávy?

6)    Transparentní výdaje na celostátní kampaň

Zveřejňujete, jaké jsou vaše výdaje na tuto kampaň na centrální úrovni (nejen koordinace a podpora sdružení, ale i samostatná celostátní image kampaň) (např. náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, služby PR/konzultačních firem,…apod.)? Kde jsou tyto informace dostupné?