Výsledky monitoringu financování volebních kampaní
Volby do Senátu
Detailní hodnocení
Jiří Vosecký (Starostové pro Liberecký kraj), volební obvod Kdo chce být senátorem a radním?
Základní kritéria
Známkování jako ve škole (1 – velmi transparentní, 5 - velmi netransparentní)
Plánované náklady
Výše plánovaných výdajů cca 415 tis. Kč (příspěvek SLK max. 300 000 Kč, zbytek dary).
1
Transparentní účet
1
Podpora ze stranické centrály
SLK přispějí částkou max. 300 000 Kč (do této hodnoty proplatí faktury), dále zajišťují prezentaci kandidáta ve zpravodaji SLK a fungují jako poradní orgán.
1
Transparentní příjmy
Kandidát dle svého vyjádření využije vlastní zdroje ve výši 40 000 Kč (30 000 Kč zasláno na TÚ, 10 000 Kč náklady na pohonné hmoty). Finanční dary přijímány přes transparentní účet, nefinanční dary neobdržel.
2
Transparentní výdaje
Výdaje v rámci samostatného TÚ, billboardy financovány přes transparentní účet SLK..
2
Přehledné předvolební akce
Vlastní akce kandidát podle odpovědi v dotazníku nepořádá, o neformálních setkáních informuje na Facebooku a na webu.
1
Volební tým
Volební tým, kromě konzultantky Evy Fryšarové, je složen z dobrovolníků (dobrovolnická smlouva). Celé složení volebního týmu je uvedeno na webových stránkách. Nákup reklamních ploch zajišťuje SLK.
1
Výsledná známka
1.3
Doplňující hodnocení
Nezohledňuje se ve výsledné známce
Reakce na dotazy TI
Ano