Výsledky monitoringu financování volebních kampaní
Volby do Senátu
Detailní hodnocení
Jiří Oliva (TOP09), volební obvod Kdo chce být senátorem a radním?
Základní kritéria
Známkování jako ve škole (1 – velmi transparentní, 5 - velmi netransparentní)
Plánované náklady
Náklady na kampaň jsou odhadovány na 230 000 Kč. Přesná částka bude zveřejněna ihned po volbách.
1
Transparentní účet
Centrální transparentní účet pro senátní i komunální volby, transakce popsané. Senátní volby lze filtrovat přes zkratku S14. Nelze ale rozlišit, ke kterému kandidátovi se vztahují jednotlivé transakce. Transparentní účet.
3
Podpora ze stranické centrály
TOP 09 a STAN dohromady uvolnili necelých 7 milionů Kč. Z těchto prostředků je hrazena např. fotografie, reklama na internetu, konzultace, nebo grafický manuál. Celostátní rozpočet myslí i na druhé kolo, takže není možné prostředky v tomto rozpočtu plošně rozdělit. Orientačně jde o částku ve výši 130 000 korun. Celková částka bude zveřejněna po volbách.
1
Transparentní příjmy
Pouze centrální TÚ pro komunální i senátní volby, centrální seznam dárců. Příjmy a dárci strany TOP 09
3
Transparentní výdaje
Výdaje jsou jen na centrálním TÚ. Rozpočet pouze celkový, ne pro volby specifický.
3
Přehledné předvolební akce
Akce jsou zveřejněny na webu TOP09 viz TOP09 - akce a na sociálních sítích.
1
Volební tým
Volební tým je společný pro komunální i senátní volby. Členové jsou: Jindřich Vedlich,Jan Hoznedr, Petr Vošoust, Milan Sommer,Jaromír Kotěra, Kateřina Jelínková, Richard Uhlíř, Romana Putnová, Aleš Cabicar. Reklamní prostor je nakupován na městských či obecních úřadech(plakátovací plochy) a v regionálních novinách, vydávaných vydavatelstvím Vltava-Labe Press. Dále spolupráce s cca třemi drobnými dodavateli (výlep plakátů, roznos letáků), jejichž seznam bude zveřejněn na krajském webu TOP 09.
1
Výsledná známka
2.2
Doplňující hodnocení
Nezohledňuje se ve výsledné známce
Reakce na dotazy TI
Ano