1,9

Nárůst výdajů po týdnech

Graf prezentuje kumulativní nárůst výdajů po týdnech. Zobrazuje součet odchozích plateb od oficiálního začátku volební kampaně 27. února 2024. Data jsou očištěna o darovací platby, které kandidující subjekt odesilateli vrátil.

Nárůst příjmů po týdnech

Graf prezentuje kumulativní nárůst vkladů po týdnech. Zobrazuje součet příchozích plateb od oficiálního začátku volební kampaně 27. února 2024. Data jsou očištěna o darovací platby, které kandidující subjekt odesilateli vrátil.

Výdaje dle kategorie

Graf zobrazuje rozpad výdajů na kampaň do kategorií. Odchozí platby jsou děleny do následujících kategorií v případě, že to popis transakce na volebním účtu umožňuje.

Kategorie:

Strategie a poradenství

Produkce

Kontaktní kampaň

Venkovní reklama

Letáky a noviny

Inzerce v tisku

Online propagace

Neoznačené – údaje o příjemci a účelu platby neumožňují jednoduše určit o jaký typ nákladu se jedná, případně údaje chybí úplně

Ostatní – náklady nezařaditelné do předchozích kategorií