Časový harmonogram, zdroje informací, důvody, proč vůbec kampaně sledovat, tým

Monitoringu předvolebních kampaní se TI věnuje již od roku 2012. Od roku 2017 však kampaně probíhají podle nových pravidel vyplývajících z novel zákonů o sdružování v politických stranách a politických hnutích a tzv. volebních zákonů. Tím spíše je třeba dodržování zákonů monitorovat, protože s některými novými institucemi a mechanismy se politické strany i voliči seznamují až v průběhu kampaně.

Transparency International hodnotí transparentnost kampaní politických stran/hnutí na základě osmi předem stanovených kritérií – „Kritérií dobré praxe“.

Časový harmonogram hodnocení

5. 4. 2022

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022 byly vyhlášeny volby do obecních zastupitelstev a jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky a stanovena doba jejich konání na pátek a sobotu 23. a 24. září 2022.

28. 7. 2022

TI oznámila spuštění monitoringu 28. července 2022 a následně jsme subjekty kandidující do zastupitelstva hlavního města Prahy obeslali s žádostí o zodpovězení jednotlivých otázek podle kritérií. Odpovědi prověříme. Pokud strany neodpoví, pokusíme se odpovědi získat sami z dostupných zdrojů. Výsledné hodnocení je otevřené a TI apeluje na strany a hnutí, aby do voleb své výsledky vylepšily, je-li to třeba.

15. 9. 2022

Hodnocení transparentnosti kampaní jednotlivých stran bude publikováno 15. 9. 2022.

Odkud čerpáme informace pro hodnocení?

 • oficiální stránky strana a kandidátů
 • transparentní účty politických stran
 • relevantní prohlášení v celostátních médiích
 • placené posty na FB
 • placená inzerce v médiích on-line i off-line (Nielsen | Admosphere)
 • webové prezentace politických stran/hnutí
 • oficiální profily politických stran na sociálních sítích
 • odpovědi na písemnou žádost o informace, kterou bude tým TI-ČR v průběhu kampaně několikrát adresovat vybraným politickým stranám/hnutím

Proč monitorovat předvolební kampaně

Získat data o útratách za politickou reklamu, vytřídit je, vyhodnotit, ověřit a zpracovat do přehledné a srozumitelné podoby, je nutný demokratický servis. Chceme, abyste jej mohli zohlednit při rozhodování o tom, koho budete na podzim volit.

Zatímco náš úkol je předat Vám před volbami informace pro zodpovědné rozhodnutí, na legálnost kampaní od roku 2017 dohlíží Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH). V tom se naše práce značně liší. Úřad „dohlíží a trestá“, zatímco my pozorujeme a informujeme.

Bohužel současné volební zákony v podstatě opomíjí transparentnost komunální kampaně; chybí zde například limity pro výdaje v kampani, povinnost vést volební transparentní účty (TÚ), povinnost registrovat se u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) jako „třetí osoba“ v případě, kdy se kampaň koná bez vědomí propagovaného politického subjektu, apod. Některé z těchto pravidel jsou proto pro nás kritérii dobré praxe – např. vedení transparentního účtu. Více se o těchto specifických podmínkách komunálních kampaní můžete dočíst v samostatném článku.

Koho budeme monitorovat?

Do hodnocení jsou zařazeny relevantní politické subjekty, které kandidují na Magistrát hlavního města Prahy. Vycházíme samozřejmě z toho, kdo křesla v zastupitelstvu MHMP obhajuje. Dále průběžně sledujeme a srovnáváme předvolební průzkumy (další zde) a modely volebního potenciálu. Tyto odhady se ale v čase mění, takže se snažíme omezit monitoring na ty, kdo se v nich vyskytují stabilněji.

Kandidáty do Senátu PČR pak z kapacitních důvodů nemáme možnost monitorovat, ale dáváme jim k dispozici kritéria a doporučení, kterými se pro vyšší transparentnost jejich kampaní doporučujeme řídit.

Jakákoliv strana či hnutí kandidující do zastupitelstva obce, či kandidát do Senátu v letošních volbách nás může oslovit, pokud o vyhodnocení a „známku“ stojí, a to na e-mailu volby@transparency.cz.

Kdo se na monitoringu podílí?

 • Jana Stehnová – monitoring účtů, strategie, metodologie, evaluace
 • Ondřej Cakl – strategie, sledování sociálních sítí, partnerská jednání, evaluace
 • Petr Vymětal – metodologie, odborné poradenství
 • Markéta Svobodová – sběr dat on-line, administrativní podpora
 • Petr Lovětínský – koordinace týmu
 • Lucia Vilimovská – editorka webu
 • David Kotora – komunikace
 • Františka Rohlíčková – sociální média
 • Jan Dupák – právní poradenství
 • Ondřej Pekáček – coding, datová analýza
 • Pavel Havlíček – analýza a interpretace dat ze sociálních sítí
 • Nielsen | Admosphere – placená inzerce v médiích on-line i off-line 
 • Media Energy – web provider 

Kritéria pro kandidáty
do Senátu

Kandidátům do Senátu předkládáme doporučení, jak vést transparentní kampaň

Zapojte se do sledování
předvolební kampaně

Jak se můžete zapojit do monitoringu kampaní

Hodnocení kandidátů do
zastupitelstva hl. m. Prahy

Monitorované subjekty v kampani před volbami do zastupitelstva MHMP