1,6

Plánované náklady. Sděluje subjekt oficiálně odhad celkových výdajů? Má veřejný předběžný rozpočet?

50-70 mil. – Informace jsou dohledatelné, avšak liší se v závislosti na zdroji. V dotazníku uvedla strana 60-70 mil. Kč, starší údaj z Mediaguru uvádí 50 mil. Detailnější struktura oznámena není.

2

On-line výdaje. Dovede subjekt oddělit výdaje na on-line propagaci od ostatních a stanovit poměr jednotlivých typů nákladů? Je tato informace veřejná?

Strana tento výdaj nezveřejňuje.

5

Transparentní účty. Jsou údaje na účtech přehledné, označené a pečlivě popsané?

Údaje na volebním účtu jsou přehledné, každá položka jednoznačně signalizuje účel platby.

1

Struktura příjmů. Zveřejňuje subjekt informace o darech, sponzorských darech, darech členské základny nad 50 tis. Kč, svém vkladu jako strany, půjčkách, úvěrech/kontokorentu?

Strana sdělila předběžnou strukturu výdajů na dotázání.

Dary individuálních dárců (FO): 18 % (15 % od nečlenů strany, 3 % dary členů, fyzických osob)
Sponzorské dary (PO): 4 %
Dary členské základny nad 50 tis. Kč: jedná se o podmnožinu individuálních dárců FO, viz výše – 3 %
Vklad strany: 62 %
Půjčky: 0 %
Úvěry/kontokorent: 16 % (bankovní úvěr)

2

Transparentní administrace darů v rámci strany. Jak pečlivě, přesně a veřejně subjekt eviduje dary?

Strana má přehled dárců, který centrálně schvaluje předsednictvo strany.

1

Třetí osoby. Poskytuje subjekt informace o spolupráci třetích osob, které podporují jeho kampaň?

Strana nespolupracuje s třetími osobami.

1

Volební akce. Informuje subjekt veřejně o programu svých volebních akcí? Existuje kalendář? Lze posoudit, kdy subjekt organizuje kampaň?

Akce jsou zveřejněné, průběžně aktualizované.

1

Volební tým a dobrovolníci v kampani. Zveřejňuje strana seznam všech lidí (skupin, agentur apod.), kteří se podílejí na kampani? Udává informace o počtu dobrovolníků?​

Předsedou volebního štábu je volební manažer TOP 09 Tomáš Tesař. Členy volebního štábu strana uvádí na webu. Využívá služby agentury AD 13 Group, Effectiveonline a nákup inzerce zajišťuje Agentura PS. Více v TZ.

1

Komunikační kanály. Jsou snadno dostupné stránky strany, sociální profily, a jsou na nich relevantní informace o kandidátech a kampani?

Strana využívá standardní repertoár on-line platforem, přehledně a srozumitelně.

1

Monitorujeme tyto strany

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Monitorujeme

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >