SPD logo
3,2

Plánované náklady. Sděluje subjekt oficiálně odhad celkových výdajů? Má veřejný předběžný rozpočet?

Přesnou celkovou částku, kterou plánuje strana vynaložit na kampaň, strana nezveřejnila, avšak z jiných dostupných zdrojů je možno zjistit, že si strana vzala úvěr ve výši 18 milionů korun, který by měl sloužit jako základ pro financování volení kampaně.

4

On-line výdaje. Dovede subjekt oddělit výdaje na on-line propagaci od ostatních a stanovit poměr jednotlivých typů nákladů? Je tato informace veřejná?

Strana tento výdaj nezveřejňuje.

5

Transparentní účty. Jsou údaje na účtech přehledné, označené a pečlivě popsané?

Údaje na volebním účtu jsou přehledné a přesně popsané, každá položka jednoznačně signalizuje účel platby.

a) volební
b) dary

1

Struktura příjmů. Zveřejňuje subjekt informace o darech, sponzorských darech, darech členské základny nad 50 tis. Kč, svém vkladu jako strany, půjčkách, úvěrech/kontokorentu?

Nedohledatelné (dotazník nebyl zaslán).

5

Transparentní administrace darů v rámci strany. Jak pečlivě, přesně a veřejně subjekt eviduje dary?

Strana o práci s dary a struktuře darů informace nezveřejňuje a neposkytuje.

5

Třetí osoby. Poskytuje subjekt informace o spolupráci třetích osob, které podporují jeho kampaň?

Oficiální profil Tomia Okamury na Facebooku: „To, co například jiné strany mají za velké peníze – akce, soukromé plochy na bannery, práce grafiků atd. máme my z velké části zdarma, díky nadšení našich členů a sympatizantů.“ Oficiální přehled podporovatelů a sympatizantů strana nikde nezveřejňuje. U dohledatelných podporovatelů (třetí osoby) není možné zjistit finanční plnění ani registraci u ÚDHPSH, např. zpěvačka Olivie Žižková, která prokazatelně vede kampaň ve prospěch SPD.

3

Volební akce. Informuje subjekt veřejně o programu svých volebních akcí? Existuje kalendář? Lze posoudit, kdy subjekt organizuje kampaň?

Akce jsou zveřejněné dopředu a průběžně aktualizované. Na oficiálních stránkách můžeme nalézt kalendář plánovaných akcí až do parlamentních voleb. O konaných akcích je možné nalézt videa na oficiálním facebookovém profilu strany.

1

Volební tým a dobrovolníci v kampani. Zveřejňuje strana seznam všech lidí (skupin, agentur apod.), kteří se podílejí na kampani? Udává informace o počtu dobrovolníků?​

Strana uvádí obecný popis skupiny, ale bez rolí nebo velikosti týmu, skupina není ohraničená (viz. Facebook Tomio Okamura – SPD: „Volební štáb SPD proběhl ve výborné pracovní atmosféře, rozdali jsme si mnoho úkolů a předali mnoho informací. V našem hnutí je nás již téměř jedenáct tisíc a máme plno pozitivní energie a elánu prosazovat náš politický program…“). Neinformuje však o spolupráci s žádnou PR agenturou.

4

Komunikační kanály. Jsou snadno dostupné stránky strany, sociální profily, a jsou na nich relevantní informace o kandidátech a kampani?

Strana zveřejňuje na svém webu všechna komunikační médi, na kterých je vedena kampaň a jsou aktivní. Kontakty spolu s facebookovými profily na regionální pobočky jsou též uvedeny na webových stránkách strany.

1

Monitorujeme tyto strany

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Monitorujeme

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >