Otázky a odpovědi - Transparentní volby | Krajské a senátní volby 2016Transparentní volby | Krajské a senátní volby 2016

Otázky a odpovědi

Kdo náš monitoring financuje?
Projekt podpořilo 87 dárců crowdfundingové kampaně. Velkou část podpory tak můžeme připsat dobrovolnicím z VŠE, které zajistily monitoring kandidátů.

Jak monitorujeme?
Zpracovali jsme Kritéria dobré praxe, na základě kterých jsme vyhodnocovali výsledky.

Jak hodnotíme kandidáty?
Primárně hodnotíme informační otevřenost. Hodnotíme objektivně pouze z dohledatelných informací. Sběr dat probíhal do 9. 9., další aktualizaci provádět nebudeme. Pokud docházelo k úpravám webu poté, co již byl proveden sběr dat, nebereme tyto úpravy v potaz.

Jak jsme vybírali kandidáty?
Kandidáty do krajských voleb jsme vybírali na základě průzkumů a volebního potenciálu. Tedy ty kandidáty, kteří mají reálnou šancí se do krajských zastupitelstev dostat. U senátních kandidátů průzkumy nemáme k dispozici, vybírali jsme tedy relevantní kandidáty, kteří mají šanci uspět alespoň v prvním kole.

Odpovídali kandidáti?
Návratnost našich dotazníků byla poměrně nízká. Celkově jsme ohodnotili 309 subjektů – 134 kandidátek do zastupitelstev krajů a 175 kandidátů do Senátu ČR.

Odrazilo se v hodnocení, jestli odpověděli?
Ne, zda kandidát odpověděl, či nikoliv, pouze uveřejníme jako přidruženou informaci na webu.

Co je cílem?
Chceme strany a kandidáty tlačit k větší otevřenosti a vyvíjet tlak na to, aby se posouvali směrem ke zveřejňování informací. Poskytujeme také servis občanům, aby ti si mohli vše ověřit a na základě toho se moci kvalifikovaněji rozhodnout ve volbách. Myslíme i na možné nekalosti a podvody, proto se s těmito podněty mohou občané obracet na naši Právní poradnu.

Co se změní s novým zákonem?
Nový zákon vítáme, tyto volby jsou poslední bez institucionálního dohledu. Ale stále se řídíme podle starých pravidel bez institucionálního přezkumu a o to víc je důležité nepolevit.

Budeme monitorovat další volby?
Přemýšlíme nad tím, otázkou je jestli veřejnost podpoří naši aktivitu.