Kritéria hodnocení - Transparentní volby | Krajské a senátní volby 2016Transparentní volby | Krajské a senátní volby 2016

Kritéria hodnocení

 

TI hodnotí transparentnost kampaní politických stran/hnutí a kandidátů na senátory na základě 7, respektive 8 předem stanovených kritérií. Zvolená kritéria dobrá praxe jdou nad rámec platného zákona, a jsou odvozeny a jsou v souladu s mezinárodními standardy a doporučeními (Rada Evropy, OECD). Politické strany/hnutí mají povinnost zveřejňovat jen to, co jim ukládá zákon, ale mohou také v zájmu transparentnosti a informovanosti dobrovolně jít nad rámec současných pravidel. V současné chvíli (až do dne voleb) vychází hodnocení politických stran/hnutí v podzimní kampani z 8 kritérií, oslovujeme jak jednotlivé kandidáty a krajské organizace, tak centrály stran.

Kritéria je možné shrnout pod několik oblastí, které TI považuje obecně i v probíhajícím monitoringu pro transparentnost za klíčová. Jednou z oblastí jsou data o samotném financování kampaní, a to jak na straně příjmů, tak výdajů. Kromě toho relevantním kritériem je spolupráce s reklamními a PR agenturami a také tým lidí, který na kampani pro politickou stranu/hnutí pracuje, ať již dobrovolně anebo v rámci placených služeb, informace o slevách za inzerci a informace o hlavních dárcích. Tato kritéria, resp. jejich zveřejnění, jsou nutnou – nikoli ale postačující – podmínkou pro další hlubší analýzu, kterou mohou učinit i další subjekty a veřejnost sama. A právě snaha, aby politické strany tyto informace zveřejňovaly samy a aktivně, jsou jedním z hlavních cílů naší aktivity.

V rámci hodnocení, které provádí TI se svým týmem, má každé hodnocené kritérium stejnou váhu. Tento přístup považujeme za nejtransparentnější a snažili jsme se tak vyhnout subjektivnímu zkreslení způsobené volbou různých vah pro jednotlivá kritéria. Každému kritérii je přidělena známka jako ve škole, celková známka se průměruje. Každé kritérium, které je do hodnocení zahrnuto, bude hodnoceno i slovně a některá kritéria jsou dále vnitřně rozčleněna do subkritérií.

Kritéria dobré praxe – krajské organizace v krajských volbách 2016

Soubor 8 kritérií, jež budou vodítkem pro monitoring kampaní před krajskými volbami:

1)    Plánované náklady na kampaň

 • Jaká je celková suma plánovaných nákladů na vaši kampaň?
 • Zveřejnili jste někde náklady na kampaň?
 • Kde je tato částka zveřejněna? (odkaz)

2)    Zřízení transparentního účtu

 • Má vaše místní sdružení politické strany/hnutí transparentní účet? Případně má ho Vaše strana/hnutí zřízen na centrální úrovni?
 • Jsou jednotlivé položky účtu srozumitelně popsány?
 • Kde je účet dohledatelný?

3)    Transparentní spolupráce v rámci strany

 • Jakou částkou přispívá na vaši komunální kampaň centrála politické strany/hnutí?
 • Jakou další podporu z centrály vaše kampaň má (zajištění jednotného vizuálního stylu, billboardy, zaplacená reklamní kampaň, reklamní předměty, personální pomoc,…apod.)?

4)    Dary a další zdroje financování kampaně

 • Zveřejňujete informace o všech vašich dárcích finančních i nefinančních darů, a informaci o tom, jakou část kampaně pokrývají vaše vlastní zdroje?
 • Kde jsou tyto informace uvedeny?

5)    Transparentní výdaje na kampaň

 • Zveřejňujete (např. procentuálně) aktuální strukturu vašich výdajů v kampani (náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotů/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění předvolebních setkání s voliči, služby PR/konzultačních firem apod.)?
 • Kde jsou tyto informace dostupné?

6)    Volební tým a dobrovolníci v kampani

 • Kdo je hlavním koordinátorem vaší volební kampaně?
 • Jaké je složení vašeho volebního týmu (s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani včetně poradců) a kolik dobrovolníků je zapojených ve vaší kampani?
 • Spolupracujete na kampani s některou agenturou (PR, reklamní)? Pokud ano, se kterou?
 • Kde jsou tyto informace dohledatelné?

7) Přehledné předvolební akce

 • Zveřejňujete průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

8)    Seznam komunikačních kanálů, které využíváte ve své krajské kampani

 • Uveďte odkazy na weby, sociální sítě, YouTube kanály a jiné.

 

Kritéria dobré praxe – kandidáti v senátních volbách 2016

Soubor 8 kritérií, jež budou vodítkem pro monitoring kampaní před senátními volbami

1)    Plánované náklady na kampaň

 • Jaká je celková suma plánovaných nákladů na Vaši kampaň?
 • Kde je tato částka zveřejněna (odkaz)?

2)    Zřízení transparentního účtu

 • Máte na kampaň zřízen transparentní účet? Případně má ho Vaše strana/hnutí (za kterou kandidujete) zřízen na centrální úrovni?
 • Jsou jednotlivé položky účtu srozumitelně popsány?
 • Kde je účet dohledatelný?

3)    Transparentní finance v rámci strany

 • Jakou částkou přispívá na vaši komunální kampaň centrála politické strany/hnutí?
 • Jakou další podporu z centrály vaše kampaň má (zajištění jednotného vizuálního stylu, billboardy, zaplacená reklamní kampaň, reklamní předměty, personální pomoc,…apod.)?

4)    Dary a další zdroje financování kampaně

 • Zveřejňujete informace o všech vašich dárcích finančních i nefinančních darů, a informaci o tom, jakou část kampaně pokrývají vaše vlastní zdroje?
 • Kde jsou tyto informace uvedeny?

5)    Transparentní výdaje na kampaň

 • Zveřejňujete strukturu vašich výdajů v kampani (náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění předvolebních setkání s voliči, služby PR/konzultačních firem,…apod.)?
 • Kde jsou tyto informace dostupné?

6)    Přehledné předvolební akce

 • Zveřejňujete průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

7)    Volební tým a dobrovolníci v kampani

 • Kdo je hlavním koordinátorem Vaší volební kampaně?
 • Jaké je složení vašeho volebního týmu (s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani, včetně poradců) a kolik dobrovolníků je zapojených ve vaší kampani?
 • Spolupracujete na kampani s některou agenturou (PR, reklamní)? Pokud ano, se kterou?
 • Kde jsou tyto informace dohledatelné?

8)    Seznam komunikačních kanálů, které využíváte ve své krajské kampani

 • Uveďte odkazy na weby, sociální sítě, YouTube kanály (jiné).

 

Kritéria dobré praxe – centrály politických stran a hnutí v krajských a senátních volbách 2016

Soubor 8 kritérií, jež budou vodítkem pro monitoring kampaní před krajskými a senátními volbami

1)    Plánované náklady na kampaň

 • Jaká je celková suma plánovaných nákladů vaší strany na tuto kampaň?
 • Kde je tato částka zveřejněna?

2)    Zřízení transparentního účtu

 • Máte pro tuto kampaň transparentní účet? Kde je účet dohledatelný?
 • Jsou jednotlivé položky účtu srozumitelně popsány?
 • Plynou všechny prostředky přes tento účet? Pokud ne, prosím vysvětlete.

3)    Transparentní finance v rámci strany

 • Jakou částkou přispíváte z centrální úrovně na kampaň jednotlivým kandidátům na senátory a na krajské volby?

4)    Přijímání darů v rámci strany

 • Jakým způsobem evidujete dary (a darovací smlouvy) jednotlivým kandidátům vaší strany na jiné než centrální úrovni?
 • Máte přehled o získaných darech svých regionálních organizací v době konání kampaně? Pokud ano, jakou formou získáváte o těchto darech přehled?
 • Je přijímání darů v kompetenci krajských organizací nebo je schvaluje centrála (existuje průběžný systém evidence)?

5)    Transparentní spolupráce v rámci strany

 • Jak krajská i senátní kampaň jednotlivých kandidátů koordinována z centrální úrovně? Jakou podporu v kampani z centrály poskytujete kandidátům (podporu finanční, poskytnutí služeb, personální – např. centrální volební manažer, zajištění jednotného vizuálního stylu, manuály, billboardy, zaplacená reklamní kampaň, služby agentur, personální pomoc, apod.)?
 • Dostáváte od kandidátů či místních sdružení vyúčtování jejich kampaně dříve nežli pro účely finanční výroční zprávy?

6)    Transparentní výdaje na celostátní kampaň (tuto odpověď TI nebude před volbami zveřejňovat)!

 • Zveřejňujete, jaké jsou vaše výdaje na tuto kampaň na centrální úrovni (nejen koordinace a podpora kandidátů, ale i samostatná celostátní image kampaň) – např. náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, služby PR/konzultačních firem,…apod.)?
 • Kde jsou tyto informace dostupné?

7)    Volební tým a dobrovolníci v kampani

 • Kdo je hlavním koordinátorem vašich volebních kampaní?
 • Jaké je složení vašeho volebního týmu (s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani včetně poradců) a kolik dobrovolníků je zapojených ve vaší kampani?
 • Spolupracujete na kampani s některou agenturou (PR, reklamní)? Pokud ano, se kterou?
 • Kde jsou tyto informace dohledatelné?

8)    Seznam komunikačních kanálů, které využíváte ve své krajské kampani

 • Uveďte odkazy na weby, sociální sítě, YouTube kanály (jiné).