O projektu - Transparentní volby | Krajské a senátní volby 2016Transparentní volby | Krajské a senátní volby 2016

O projektu

Transparency International  hodnotí transparentnost kampaní politických stran/hnutí na základě 7, resp. 8 v případě senátorů a místních stranických organizací/sdružení předem stanovených kritérií (Kritéria dobré praxe).

Odkud budeme čerpat informace?

  • webové prezentace politických stran/hnutí,
  • oficiální profily na sociálních sítích,
  • relevantní prohlášení v celostátních médiích
  • a zejména odpovědi na písemnou žádost o informace, kterou bude tým TIC v průběhu kampaně několikrát adresovat vybraným politickým stranám/hnutím,
  • crowdsourcing

Koho budeme monitorovat?

Výběr politických stran zařazených do hodnocení jsme podřídili jednoduchému pravidlu – do hodnocení budou zařazeny ty strany/hnutí, které v posledních výzkumech agentur překročily hranici 3 %. Hranice tří procent se nám jeví jako vhodné kritérium pro monitorování stran, které mohou – ale nemusí – nakonec překročit hranici 5 % pro vstup do zastupitelstev a z kapacitních důvodů zaostřit monitoring jen na několik subjektů. V případě senátních voleb se pokusíme v každém volebním obvodě na základě průzkumů hodnotit pět kandidátů, kteří mají šanci výrazně promluvit do volebního klání.

Z hlediska financování kampaní, podle zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, mají strany, jejichž kandidát byl zvolen za senátora, nárok na příspěvek na mandát ve výši 855 000 Kč ročně a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy 237 500 Kč ročně. Zákon ale nestanovuje žádné specifické požadavky na financování kampaní, ani jejich vyúčtování. Velkou neznámou tak ve stranických financích tvoří hospodaření jednotlivých oblastních a místních sdružení.

Protože politické strany a hnutí hospodaří s finančními prostředky státu, požadavek veřejnosti na větší míru transparentnosti se dá očekávat. Kritéria dobré praxe nejsou adresována pouze politickým stranám a hnutím. Naopak bychom byli rádi, aby se stala obecným základem do budoucna pro všechny, bez ohledu na velikost rozpočtu, počtu členů, získaných hlasů od voličů anebo způsobu vedení kampaně.

Časový harmonogram hodnocení

Sběr dat a jejich následné vyhodnocení bude probíhat zvlášť pro volby do zastupitelstev krajů a pro senátní volby. Monitoring byl spuštěn 11. července 2016 a politické strany/hnutí, vybraná místní sdružení politických stran a kandidáti na senátory/-ky byli obesláni s žádostí o zodpovězení jednotlivých otázek Kritérií do 9. září 2016. Hodnocení bude publikováno 21. září 2016.

Zároveň jsme se také rozhodli sledovat reálné výdaje politických stran/hnutí na jejich volebních/transparentních účtech, pokud je mají zřízeny, a sledovat příjmy a výdaje z těchto účtů. Tento přístup je značně limitující, protože povinnost hradit veškeré výdaje prostřednictvím volebního/transparentního účtu dosud politické strany/hnutí nemají a transparentní účty nejsou běžnou praxí ani na úrovni centrál politických stran.

Transparentnost financování politiky je předpokladem pro postupné navracení důvěry v politiku a v praktické rovině zvyšuje možnost odhalovat případné nesrovnalosti a nekalosti v kampaních. TI se takto snaží donutit politické strany a hnutí, aby zveřejňovali informace spojené s financováním svých kampaní nikoli primárně směrem k TI, ale obecně k široké veřejnosti. TI bude v monitoringu pokračovat, aktualizovat hodnocení a sledovat reálné příjmy i výdaje kampaní nejen před volbami, ale i po jejich skončení a předložení kompletního účetnictví ať již samostatně anebo ve formě výroční zprávy, sledovat životopisy klíčových osob participujících na kampani kandidáta a také monitorovat hraniční a problematické záležitosti spojené s předvolební kampaní. Všechna naše zjištění jsou zveřejňována a aktualizována na webu www.transparentnivolby.cz.

Vzhledem k tomu, že v současné době v ČR neexistuje žádný orgán, který by monitoroval financování politických kampaní a který by naplňoval funkci služby veřejnosti, Transparency International Česká republika se rozhodla pokračovat v projektu, který se věnuje transparentnosti financování politických stran/hnutí a politických kampaní.