Spojenci pro kraj (JsmePRO!, TOP 09, Strana zelených, SNK-ED a LES)

logo Spojenci pro kraj (JsmePRO!, TOP 09, Strana zelených, SNK-ED a LES)
1.4

Nárůst výdajů subjektu po týdnech

Souhrnný graf výdajů za kampaň

Grafy odpovídají stavu účtu k 27. 9. 2020. Příští kontrola: 7. 10. 2020.

První z grafů (vlevo) zobrazuje týdenní přírůstky všech výdajů na kampaň z transparentního volebního účtu, který subjekt (strana/hnutí nebo koalice) zřídil pro svou předvolební kampaň do letošních voleb do krajských zastupitelstev. Z volebního účtu jsou placeny veškeré finanční úhrady dle Zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů pro všechny kraje, ve kterých tento subjekt kandiduje. Seznam transparentních účtů kandidujících subjektů naleznete na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

Koláčový graf (vpravo) zobrazuje, jaký podíl z celkových výdajů ke dni poslední aktualizace utratila strana za propagaci v online prostředí. Položka Facebook zahrnuje sumu přímých plateb Facebooku z karty a platby, které jsou na transparentním účtu explicitně označeny jako za výdaje za propagaci na Facebooku. Položka On-line zahrnuje sumu přímých plateb nebo explicitně označených položek na ostatní propagaci a reklamu v on-line prostředí (Google, Seznam.cz, PPC reklama, bannery na webu atd.).

Rozpočty

Politické uskupení informuje o celkovém rozpočtu kampaně s rozvahou části na on-line a off-line na své oficiální stránce. Součástí vyjádření je i informace o plánovaném rozpočtu na sociální sítě. Celkový rozpočet má tedy činit 1,5 až 2 miliony korun, z toho 245 000 Kč má jít na on-line náklady a z toho ještě 56 000 na Facebook. Link
1

On-line kampaně

Edit 29.09.2020: Na stránce lze nyní nalézt seznam profilů na sociálních sítích, na nichž uskupení vede předvolební kampaň, a to společně s pravidlem, dle kterého má uskupení nastaveno proplácení výdajů na inzerci těchto profilů v kampani.
Dle informací zaslaných do dotazníku TI ČR má koalice vnitřní pravidlo, kdy jsou online reklamní systémy přímo spojeny s transparentním účtem tak, aby volič mohl vidět každou útratu. Uskupení dále uvedlo, že nemá s jednotlivými reklamními účty (GoogleAds, Sklik, Facebook) spojeny žádné další platební metody. Zdroj: dotazník TI ČR.
1

Volební tým a najaté agentury

Složení volebního týmu a podíl agentur a PR firem na předvolební kampani subjektu jsou zřetelně komunikovány na webových stránkách politického subjektu. Link Link
1

Plán předvolebních akcí

Na oficiálních stránkách Spojenců pro kraj je k nalezení kalendář předvolebních akcí, který je průběžně aktualizován. Link
1

Seznamy dárců

Edit 29.09.2020: Byl zveřejněn seznam dárců finančních i nefinančních plnění před zákonným termínem. Postrádá však bohužel datum aktualizace.
3

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >