Michal Horáček

michal horáček
2,1

Kampaň, jak známo, financuje pouze z vlastních prostředků, a to prostřednictvím zapsaného spolku Máme na víc!, jenž má transparentní účet s dohledatelnými a pečlivě identifikovanými pohyby. Výpisy z účtu Máme na víc! jsou k dispozici jednou měsíčně. Dosud má mezi kandidáty v rámci kampaně nejvyšší vykázané výdaje.

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

Kandidát má transparentní účet u Fiobanky (2201283683/2010), kde jsou viditelné pouze dva typy transakcí – převod pěněz z jiného osobního účtu, a platby za služby zapsanému spolku Máme na víc!, který pro kandidáta realizuje celou kampaň. Zapsaných spolek má online přístupný transparentní účet a většina transakcí je popsána. Tento účet je ale veden u ČSOB (279506331/0300), kde jsou výpisy dostupné pouze měšíčně.

2

Dary. Zveřejnil kandidát i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Zveřejnil samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích?

Kandidát se již při startu kampaně vyjádřil, že kampaň bude financovat výhradně z vlastních zdrojů, a proto na transparentní účet nelze přispívat. Kandidát tedy nepříjímá žádné dary od sponzorů či od občanů, ani žádné finanční zdroje ze zahraničí.

1

Struktura příjmů. Zná a zveřejňuje kandidát předběžné zdroje financování kampaně?

Veškeré zdroje pocházejí od kandidáta a jiné zdroje kandidát nepříjímá. Kandidát deklaroval své úmysly již při startu své kampaně.

1

Výdaje kampaně. Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

Kandidát deklaroval již při startu kampaně, že je ochoten do kampaně investovat maximální možnou částku podle zákona, tedy 40 mil. Kč. Na webových stránkách kandidáta je uvedena aktuální částka nákladů na kampaň, přičemž stav ke konci prosince byl cca 24,5 mil. Kč. Kandidát na svých webových stránkách zveřejňuje vyúčtování jednotlivých výběrů v hotovosti, která jsou aktuální. U všech položek je velmi přesný popis transakce.

1

Struktura výdajů. Zveřejňuje kandidát odhad struktury rozložení veškerých nákladů na svou kampaň. Jsou tato data aktualizována (nikoli pouze na TÚ)?

Kandidát na svých stránkách zveřejňuje reálnou podobu účetních nákladů kampaně, tj. aktualizuje informace o výdajích. Odhad struktury celkových nákladů kampaně dohledatelný není.

1

Struktura PR. V jaké struktuře kandidát plánuje využívat placenou propagaci (billboardy, plakáty, inzerce v online médiích, inzerce v tištěných médiích, kontaktní část kampaně)?

Strukturu náladů na placenou kampaň, promoaktivity atd. kandidát nikde nezveřejnil.

5

Online výdaje. Je zveřejněn poměr výdajů na on-line kampaně na sociálních sítích a internetových v vyhledávačích (FB, Twitteru, Google, Youtube ap.), vůči ostatním on-line médiím (bannerová reklama, placené články, inzerce na internetu).

Kandidát tento údaj nezveřejňuje.

5

Volební akce. Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Plánované akce jsou zveřejněné na webových stránkách a facebookovém profilu kandidáta, kde lze dohledat i uplynulé události. Na webových stránkách kandidáta lze nalézt odkazy na jeho profily na Facebooku, Twitteru a Instagramu.

1

Volební tým. Zveřejnil kandidát složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně individuálních poradců)?

Na webových stránkách kandidáta je uveden volební tým včetně jmen a rolí členů týmu. Rovněž je na webových stránkách zveřejněn sbor poradců kandidáta.

1

Spolupracující agentury. Zveřejňuje kandidát jména agentur a individuálních poradců (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Detailní informace jsou dohledatelné pouze v médiích, kde je uvedena spolupráce s Ewing PR / BeefBrothers.

3

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >