Jak probíhá monitoring předvolební kampaně

Monitoringu předvolebních kampaní se Transparency International (TI-ČR) věnuje již od roku 2012. Při podzimních parlamentních volbách však kampaně poprvé probíhaly podle nových pravidel vyplývajících z novel zákonů o sdružování v politických stranách a politických hnutích a tzv. volebních zákonů. Tím spíše je třeba dodržování zákonů monitorovat, protože s některými novými institucemi a mechanismy se politické strany i voliči seznamují až v průběhu kampaně.

Transparency International hodnotí transparentnost kampaní kandidátů na základě deseti předem stanovených kritérií – „Kritérií dobré praxe“.

 

Časový harmonogram hodnocení

28. 8. 2017

Období předvolební kampaně začíná dnem vyhlášení termínu voleb. K tomu došlo 28. 8. 2017 a od toho dne jsou tedy výdaje odcházejících z volebních účtů kandidátů počítány do výdajů na kampaň.

Kandidáty jsme obeslali informací o spuštění monitoringu a jednotlivými kritérii.

 

8. 1. 2018

Hodnocení transparentnosti kampaní jednotlivých kandidátů bude publikováno 8. 1. 2018. Naše hodnocení bude spojeno s daty o placené inzerci od Nielsen | Admosphere a současně Vás budeme informovat o počtu placených postů na Facebooku díky spolupráci se Socialbakers a o četnosti zmínek o kandidátech v on-line prostoru, díky DataWeps.

Příjmy a výdaje kandidátů na jejich volebních/transparentních účtech najdete v sekci Financování už nyní. Pro detailní přehled pohybů na účtu každého kandidáta, klikněte na jeho fotku.

 

Odkud čerpáme informace pro hodnocení?

  • transparentní účty kandidátů,
  • relevantní prohlášení v celostátních médiích,
  • placené posty na FB (Socialbakers),
  • placená inzerce v médiích on-line i off-line (Nielsen | Admosphere),
  • četnost zmínek o stranách v on-line médiích (Dataweps),
  • webové prezentace kandidátů,
  • oficiální profily prezidentských kandidátů na sociálních sítích,
  • odpovědi na písemnou žádost o informace, kterou bude tým TI-ČR v průběhu kampaně několikrát adresovat prezidentským kandidátům.

Proč monitorovat předvolební kampaně

“Volby do Poslanecké sněmovny ukázaly řadu slabin ve formulacích volebních zákonů, praktických postupech politického marketingu i ve vymáhání pravidel dohledovými orgány. Snažíme se o jejich nápravu v rámci kampaně prezidentské,“ říká ředitel TI-ČR David Ondráčka.

I v prezidentské kampani se vrací otázka tzv. ceny obvyklé. Během parlamentních voleb jsme zaregistrovali značné disproporce mezi mediálním pokrytím a vynaloženými náklady kandidujících stran. Jinými slovy ceníková cena inzerce některých subjektů násobně překračovala skutečně vydané prostředky z volebních účtů.

Přístup k vedení účtů se u kandidátů značně liší, a tak musíme zkraje upozornit, že ani z transparentních účtů (TÚ) se často nelze dozvědět mnoho. Petr Vymětal (spolupracovník TI-ČR) k tomu říká: „Kandidáti sice otevřeli své transparentní účty, ale z některých ani na první pohled občan není schopen zjistit, za co vybrané peníze kandidát utrácí. Někdy transakce popsány nejsou vůbec anebo se objevují nicneříkající popisky typu ‘přípravné práce‘ – můžeme pouze spekulovat, zdali je to účel, nevědomost nebo pouze hra s trpělivostí veřejnosti; a skutečné rozkrytí povahy transakcí se dozví jako první teprve Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, a to až po volbách.“

Koho budeme monitorovat?

Do hodnocení jsou zařazeni všichni platní kandidáti na post prezidenta České republiky.


Kdo se na monitoringu podílí?

Externě:

Blanka Klimešová – datová analýza

Jenda Perla (Dataweps) – interepretace datové analýzy

Jakub Fulín (Nielsen Admosphere) – metodologie odečtu mediálního pokrytí

 

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >