Zdeněk Bergman (Senátor21)

Celkové hodnocení:
2,1

Celkové výdaje. Zveřejňuje kandidát celkovou sumu plánovanou k utracení v předvolební kampani před volbami do Senátu PČR – v jak detailní podobě?

Předpokládaná výše nákladů na kampaň byla zřejmá z kandidátova profilu na platformě Startovač. Na dotaz TI ČR kandidát uvádí následující odpovědi: „Celkové příjmy kampaně ještě nejsou uzavřené (především položka DARY), odhadujeme, že celkové výdaje nepřevýší 500 000 Kč“.

Odhad struktury rozpočtu:
– mzdy a dohody pro spolupracovníky a členy volebního týmu: cca 40 000 Kč
– inzerce, propagace, PR, audio-vizuální produkce, provozní náklady na kontaktní kampaň (doprava,
ubytování apod.): cca 250 000 – 300 000 Kč
– náklady kanceláře: 0 Kč
– náklady na dobrovolníky: 0 Kč

Poměr rozpočtu pro placenou propagaci:
billboardy a tištěné plakáty: 60 %
inzerce v online médiích: 15 %
inzerce v tištěných médiích: 5 %
kontaktní část kampaně: 20 %

Procentuální odhad placené propagace

Facebook: 80 %
placený trolling na FB a twitteru: 0 %
ostatní sociální sítě: 5 %
inzerce v on-line médiích: 15 %
ostatní náklady kampaně na internetu (AdWords, placené PR články apod.): 0 %

2

Transparentní účet. Je veden přehledně a srozumitelně?

Transparentní účet Senátor 21 jasně identifikuje osobní příslušnost nákladů pomocí specifického symbolu volebního obvodu. zdroj

1

Finanční management kampaně. Uvádí kandidát, jak jsou rozděleny náklady na kampaň mezi něj a stranu? Jsou zveřejněny informace o nefinančním plnění?

Kandidát nezveřejňuje bližší informace o finančním řízení kampaně, na dotaz TI ČR odpověděl:

„Hnutí SENÁTOR 21 bude hradit do 20 % nákladů kampaně, zbývající náklady jsou hrazeny z darů a příspěvků podporujících subjektů. Hnutí SENÁTOR 21 moji kampaň nepokrývá v plné výši, informaci o financování kampaní ostatních kandidátů nemám. Hnutí se nefinančně podílí formou poskytnutí administrativního a podpůrného zázemí (neumím vyčíslit).“

3

Struktura příjmů. Zveřejňuje samostatně a přehledně aktualizované informace o všech svých dárcích mimo zvláštní transparentní účet (např. v seznamu dárců) – včetně nefinančních plnění?

Kandidát financuje kampaň z prostředků vybraných pomocí projektu Startovač a příspěvku hnutí Senátor 21.Komplexnější informace o zdrojích a darech k dispozici nejsou. zdroj

2

Volební akce. Zveřejňuje seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Kandidát avizuje předvolební akce pomocí FB stránky. Záložka Události je neaktualizovaná, některé akce jsou dohledatelné na facebookové zdi. zdroj

3

Volební tým. Zveřejnil kandidát složení svých volebních týmů a agentur, jež se na kampani podílí, ve formě strategického plánování akcí, jejich organizace aj., s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně individuálních poradců)?

Kandidát uvádí jména členů svého volebního týmu, vedle toho rovněž hnutí Senátor 21 poskytuje informace o vedení volebního týmu. zdroj

1

Stranická podpora. Uvádí kandidát, jaký je jeho vztah vůči politické entitě, která ho podporuje?

Kandidátní listinu podalo hnutí Senátor 21, nicméně kandidát je bez politické příslušnosti, smlouva s kandidátem není dohledatelná. Kandidátovi byla dále vyslovena podpora dalšími subjekty, mezi nimiž a kandidátem rovněž nejsou zveřejněny žádné smlouvy.

3

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

 

 

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >