Jak probíhá monitoring předvolební kampaně

Časový harmonogram, zdroje informací, důvody, proč vůbec kampaně sledovat, tým.

Monitoringu předvolebních kampaní se TI věnuje již od roku 2012. Od roku 2017 však kampaně  probíhají podle nových pravidel vyplývajících z novel zákonů o sdružování v politických stranách a politických hnutích a tzv. volebních zákonů. Tím spíše je třeba dodržování zákonů monitorovat, protože s některými novými institucemi a mechanismy se politické strany i voliči seznamují až v průběhu kampaně.

Transparency International hodnotí transparentnost kampaní politických stran/hnutí na základě deseti předem stanovených kritérií – „Kritérií dobré praxe“.

 

Časový harmonogram hodnocení

23.5.2018

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018 byly vyhlášeny volby do obecních zastupitelstev a jedné třetiny Senátu Parlamentu České republliky a stanovena doba jejich konání na pátek a sobotu 5. a 6. října 2018.

27.8.2018

Monitoring byl spuštěn 27. srpna 2018, kdy jsme strany, včetně regionálních sdružení, a kandidáty do Senátu PČR obeslali s žádostí o zodpovězení jednotlivých otázek podle kritérií. Odpovědi prověříme. Pokud strany neodpoví, pokusíme se odpovědi získat sami z dostupných zdrojů. Sběr dat byl ukončen k 20.9.2018. Výsledné hodnocení je otevřené a TI ČR apeluje na strany a hnutí, aby do voleb své výsledky vylepšily, je-li to třeba.

26.9.2018

Hodnocení transparentnosti kampaní jednotlivých stran bude publikováno 26. 9. 2018.

Odkud čerpáme informace pro hodnocení?

 • oficiální stránky strana a kandidátů,
 • transparentní účty politických stran,
 • relevantní prohlášení v celostátních médiích,
 • placené posty na FB (Social Bakers),
 • placená inzerce v médiích on-line i off-line (Nielsen | Admosphere),
 • webové prezentace politických stran/hnutí,
 • oficiální profily politických stran na sociálních sítích,
 • odpovědi na písemnou žádost o informace, kterou bude tým TI-ČR v průběhu kampaně několikrát adresovat vybraným politickým stranám/hnutím.

Proč monitorovat předvolební kampaně

Získat data o útratách za politickou reklamu, vytřídit je, vyhodnotit, ověřit a zpracovat do přehledné a srozumitelné podoby, je nutný demokratický servis. Chceme, abyste jej mohli zohlednit při rozhodování o tom, koho budete na podzim volit.

Zatímco náš úkol je předat Vám před volbami informace pro zodpovědné rozhodnutí, na legálnost kampaní nově od roku 2017 dohlíží Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH). V tom se naše práce značně liší. Úřad „dohlíží a trestá“, zatímco my pozorujeme a informujeme.

Bohužel současné volební zákony v podstatě opomíjí transparentnost komunální kampaně; chybí zde například limity pro výdaje v kampani, povinnost vést volební transparentní účty (TÚ), povinnost registrovat se u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) jako „třetí osoba“ v případě, kdy se kampaň koná bez vědomí propagovaného politického subjektu, apod. Některé z těchto pravidel jsou proto pro nás kritérii dobré praxe – např. vedení transparentního účtu.

Koho budeme monitorovat?

Do hodnocení jsou zařazeny relevantní strany/hnutí v Praze, Brně a Ostravě, a 135 kandidátů do Senátu PČR (ze dvou set třceti tří). Důvody proč nemůžeme monitorovat všechny kandidáty a obce jsou především kapacitní.

Jakákoliv strana či hnutí kandidující do zastupitelstva obce, či kandidát do Senátu  v letošních volbách nás může oslovit, pokud o vyhodnocení a „známku“ stojí, a to na e-mailu volby@transparency.cz.

 

 


Kdo se na monitoringu podílí?

 • Ondřej Cakl – koordinace týmu, sledování sociálních sítí, partnerská jednání, editor webu, evaluace
 • Petr Vymětal – monitoring účtů, metodologie, odborné poradenství, evaluace
 • David Ondráčka – strategie, metodologie, evaluace
 • Andrea Martišková – sběr dat
 • Jana Stehnová – sběr dat, publicistika
 • Barbora Bendlová – sběr dat on-line
 • Nikola Skladanová – sběr dat on-line
 • Linda Kunertová – sběr dat na Facebooku
 • Hana Vitovská – zpracování dat, technická spolupráce
 • Michaela Hudosová – administrativní a technická podpora
 • Lucia Vilimovská – sociální média
 • Milan Eibl – analytika
 • Marek Chromý – analytika
 • David Kotora – komunikace
 • Petr Leyer – právní poradenství
 • Social Bakers – placené posty na FB, analytika sociálních médií
 • Nielsen | Admosphere – placená inzerce v médiích on-line i off-line
 • Media Energy – web provider 
Všichni uvedení pracují bez nároku na honorář, projekt monitorování není financován žádnou třetí institucí, organizací či osobou.

Hodnocení stran
v komunálních volbách

Hodnotíme transparentnost uchazečů o křesla v zastupitelstvech magistrátů Prahy, Brna a Ostravy

Hodnocení kandidátů
do Senátu

Hodnotíme transparentnost 135 uchazečů o křeslo v Senátu PČR

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

 

 

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >