Eva Tylová (Piráti)

Celkové hodnocení:
1,0

Celkové výdaje. Zveřejňuje kandidát celkovou sumu plánovanou k utracení v předvolební kampani před volbami do Senátu PČR – v jak detailní podobě?

Celková výše plánované částky pro předvolební kampaň kandidátky je cca 400 mil. Kč. Tento předpoklad je zveřejněn:
1) na webových stránkách České pirátské strany, jsou zde zveřejněny příchozí i odchozí platby, ze kterých jsou zřejmé příspěvky i výdaje, a to včetně účetních dokladů,
2) na internetových stránkách České pirátské strany,
3) na webových stránkách www.evatylova.cz.

Odhad struktury rozložení veškerých nákladů na kampaň do Senátu je následující:
– mzdy a dohody pro spolupracovníky a členy volebního týmu: cca 100 tis. Kč
– inzerce, propagace, PR, audio-vizuální produkce, provozní náklady na kontaktní kampaň (doprava,
ubytování apod.): 300 tis. Kč
– náklady na dobrovolníky: 10 tis. Kč
Poměr rozpočtu pro placenou propagaci:
– billboardy a tištěné plakáty: 75 %, billboardy, výlepy, listy, tiskoviny včetně poštovného
– inzerce v online médiích (včetně výroby): 5 %
– inzerce v tištěných médiích: 0 %
– kontaktní část kampaně: 25 %

Poměr výdajů na on-line kampaně na sociálních sítích (FB, Twitteru ap.) vůči ostatním on-line médiím (bannerová reklama, placené články, placený trolling, inzerce na Google) je zveřejněn na www.evatylova.cz:
Facebook: 100 % (propagace příspěvků a videí)
Placený trolling na FB a twitteru: 0 %
Ostatní sociální sítě: 0 %
Inzerce v on-line médiích: 0 %
Ostatní náklady kampaně na internetu (AdWords, placené PR články apod.): 0 % zdroj

1

Transparentní účet. Je veden přehledně a srozumitelně?

Z TÚ je patrné, jak strana identifikujete osobní příslušnost nákladů – tj. že daný náklad byl proplacen v souvislosti s kampaní s tím kterým kandidátem (např. specifickým symbolem dle č. obvodu.). zdroj

1

Finanční management kampaně. Uvádí kandidát, jak jsou rozděleny náklady na kampaň mezi něj a stranu? Jsou zveřejněny informace o nefinančním plnění?

Informace o finančním řízení kandidátka uvádí na svém webu v interview – otázka „Kolik bude stát Vaše kampaň“. zdroj

1

Struktura příjmů. Zveřejňuje samostatně a přehledně aktualizované informace o všech svých dárcích mimo zvláštní transparentní účet (např. v seznamu dárců) – včetně nefinančních plnění?

Kandidátka uvádí zdroje svého financování v interview na hlavní stránce jejího osobního webu. V dotazníku pro TI ČR tvrdí, že nepeněžní dar neobdržela. Obdrží-li, uvede ho podle svého vyjádření na své stránce. zdroj

1

Volební akce. Zveřejňuje seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Kandidátka má dohledatelný kalendář předvolebních akcí. zdroj

1

Volební tým. Zveřejnil kandidát složení svých volebních týmů a agentur, jež se na kampani podílí, ve formě strategického plánování akcí, jejich organizace aj., s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně individuálních poradců)?

Kandidátka odpovídá v první otázce interview o financování její kampaně (dostupné na jejím webu) že nemá žádný volební tým. zdroj

1

Stranická podpora. Uvádí kandidát, jaký je jeho vztah vůči politické entitě, která ho podporuje?

Kandidátka jasně deklaruje svůj vztah k České pirátské straně. Smlouva je uveřejněna. zdroj

1

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

 

 

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >