Strana zelených
2,8

Zveřejnila organizace údaje o celkové plánované výši výdajů v předvolební kampani, včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?

Kandidující subjekt proaktivně a s předstihem informuje o plánovaných výdajích na volební kampaň na svých oficiálních webových stránkách, kde je možné mimo celkovou částku 1,7 milionu korun najít i procentuální rozklad rozpočtu podle typu daného nákladu. Link
1

Zveřejnila organizace vnitřní pravidla limitování výdajů na samostatné kampaně v regionech nebo kampaně kandidátů tak, aby bylo zajištěno dodržení celkových limitů?

Kandidující subjekt na své webové stránce stručně vysvětluje, že komunální kampaně si řídí a financují jednotlivé místní organizace. Předpokládaný objem nákladů financovaných místními buňkami či metodiku ošetření toho, aby nedošlo k překročení limitu však subjekt nezveřejňuje. Link
4

Zveřejňuje organizace pravidla označování pohybů a vedení volebního transparentního účtu?

Výdajový účet je veden přehledně, nepostrádáme označování příjemců plateb a účelu na volebním transparentním účtu subjektu. Chybí pouze metodika. Link
2

Jsou známa jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Kandidující subjekt na svých oficiálních stránkách zveřejnil seznam členů a členek volebního týmu. Link Link
1

Zveřejňuje organizace seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?

Kandidující subjekt nevyužívá služby subdodavatelů, což také uvedl do dotazníku TI ČR. TÚ tuto informaci potvrzuje. Link
1

Je veřejně k dispozici seznam všech profilů na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok a Youtube, které budou v kampani využity pro politickou agitaci subjektu?

Kandidující subjekt na své webové stránce nezveřejňuje seznam profilů, které se s jeho vědomím podílejí na vedení kampaně. Do dotazníku TI ČR neuvedl dostačující odpověď.
5

Je veřejně k dispozici informace o tom, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých sociálních účtech kampaně?

Kandidující subjekt pravidla pro re-financování digitálního politického marketingu na jednotlivých sociálních účtech kampaně nezveřejňuje. Podle informace, kterou subjekt zaslal na vyzvání do dotazníku TI ČR, se však všechny výdaje platí přímo společnosti Facebook.
3

Jsou veřejně dostupné informace o všech akcích, které patří do předvolební kampaně dané organizace tak, aby bylo jednoznačně možné je odlišit od ostatních veřejných aktivit jejích reprezentantů, a to v on-line i off-line prostředí?

Kandidující subjekt o plánovaných akcích neinformuje. Podle informace zaslané do dotazníku TI ČR je tomu tak vzhledem k minimálnímu počtu takových akcí.
5

Monitorujeme tyto strany

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >