SPD logo
3,8

Zveřejnila organizace údaje o celkové plánované výši výdajů v předvolební kampani, včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?

Subjekt neinformuje proaktivně o plánovaném rozpočtu na kampaň včetně rozkladu výdajů dle typu (a média). Informaci o plánované celkové částce hnutí poskytlo serveru e15, předseda hnutí uvedl předpokládanou celkovou částku ve výši 60-70 milionů. Link
4

Zveřejnila organizace vnitřní pravidla limitování výdajů na samostatné kampaně v regionech nebo kampaně kandidátů tak, aby bylo zajištěno dodržení celkových limitů?

Kandidující subjekt pravidla financování kampaně mezi centrálou a individuálními kandidujícími subjekty nezveřejňuje. Informaci nezaslal ani do dotazníku TI ČR.
5

Zveřejňuje organizace pravidla označování pohybů a vedení volebního transparentního účtu?

Platby na volebním transparentním účtu kandidujícího subjektu jsou evidovány srozumitelně, příjemce platby bývá většinou uveden, ale stále to není pravidlem. Metodika pro označování není k dohlední. Link
3

Jsou známa jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Kandidující subjekt nepublikuje ucelený strukturovaný přehled o lidech a společnostech, které jeho kampaň (včetně těch regionálních/krajských) vymýšlejí a administrují. Informaci však lze dohledat z transparentního účtu subjektu, tam se často objevuje např. reklamní a marketingová agentura MD Vision s.r.o., reklamní kancelář Dachmedia s.r.o. a reklamní agentura GRAMALI s.r.o. Link
3

Zveřejňuje organizace seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?

Kandidující subjekt nepublikuje ucelený seznam všech subdodavatelů. Informaci však lze vyčíst z transparentního účtu subjektu. Link
3

Je veřejně k dispozici seznam všech profilů na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok a Youtube, které budou v kampani využity pro politickou agitaci subjektu?

Kandidující subjekt na své webové stránce nezveřejňuje informace o profilech, které se s jeho vědomím podílejí na vedení kampaně. Dotazník TI ČR subjekt nevyplnil.
5

Je veřejně k dispozici informace o tom, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých sociálních účtech kampaně?

Není k dispozici žádná informace o pravidlech re-financování digitálního politického marketingu kandidujícího subjektu.
5

Jsou veřejně dostupné informace o všech akcích, které patří do předvolební kampaně dané organizace tak, aby bylo jednoznačně možné je odlišit od ostatních veřejných aktivit jejích reprezentantů, a to v on-line i off-line prostředí?

Kandidující subjekt dopředu avizuje plánované události, ale neexistuje jeden ucelený seznam všech plánovaných akcí v rámci kampaně. Informace lze dohledat zvlášť na stránce „Kamion SPĎÁK“ a „Český jarmark SPD“. Link Link
2

Monitorujeme tyto strany

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >