3,1

Zveřejnila organizace údaje o celkové plánované výši výdajů v předvolební kampani, včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?

Informaci o plánovaných výdajích kandidující subjekt nezveřejňuje proaktivně, pro Tn.cz uvedl předseda hnutí R. Šlachta k 29.8.2021, že by se mělo jednat o „nějakých 14 milionů“. Rozbor plánovaných výdajů není k dispozici. Link
4

Zveřejnila organizace vnitřní pravidla limitování výdajů na samostatné kampaně v regionech nebo kampaně kandidátů tak, aby bylo zajištěno dodržení celkových limitů?

Kandidující subjekt pravidla financování kampaně mezi centrálou a individuálními kandidujícími subjekty nezveřejňuje. V dotazníku pro TI ČR uvedl, že taková pravidla nemá vzhledem k vysoké nepravděpodobnosti přiblížení se k limitu 90 milionů korun.
4

Zveřejňuje organizace pravidla označování pohybů a vedení volebního transparentního účtu?

Vedení účtu není dokonale přehledné, nicméně informace o příjemcích a účelu platby v popisu transakcí jsou a vykazují znaky systematičnosti. Link
3

Jsou známa jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Subjekt nezveřejňuje ani seznam členů volebního týmu ani seznam mediálních, PR či reklamních agentur podílejících se na tvorbě jeho volební kampaně. Do dotazníku TI ČR politický subjekt uvedl, že žádné agentury nevyužívá, nicméně podle dat dostupných z transparentního účtu je hlavním realizátorem kampaně společnost Šimway s.r.o., které bylo vyplaceno k 20.9.2021 cca 4 miliony kč. Přísaha také konzultovala se stratégy Zuzanou Gedeonovou a Martinem Štěpanovským. Link
3

Zveřejňuje organizace seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?

Kandidující subjekt nepublikuje žádný seznam subdodavatelů služeb spojených s kampaní. Do dotazníku TI ČR uvedl, že náklady spojené s kampaní zveřejňuje na svém transparentním volebním účtu. Z něj však například odcházely značné částky společnosti Šimway s.r.o., která je často pouhým zprostředkovatelem, zakrývajícím jména skutečných dodavatelů. Link Link
4

Je veřejně k dispozici seznam všech profilů na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok a Youtube, které budou v kampani využity pro politickou agitaci subjektu?

Kandidující subjekt na své webové stránce nezveřejňuje seznam profilů, které se s jeho vědomím podílejí na vedení kampaně. Je pravděpodobné, že oficiální část kampaně probíhá pouze přes profily R. Šlachty, o čemž hnutí informovalo prostřednictvím dotazníku TI ČR.
3

Je veřejně k dispozici informace o tom, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých sociálních účtech kampaně?

Kandidující subjekt informoval v dotazníku pro TI ČR, že všechny platby za reklamy na sítích se automaticky odečítají z jeho transparentního účtu.
3

Jsou veřejně dostupné informace o všech akcích, které patří do předvolební kampaně dané organizace tak, aby bylo jednoznačně možné je odlišit od ostatních veřejných aktivit jejích reprezentantů, a to v on-line i off-line prostředí?

Na webových stránkách kandidujícího subjektu, případně na jeho oficiálním Facebooku, existuje souhrnný a snadno přístupný seznam všech plánovaných akcí v rámci kampaně. Je jasné, kdo, kdy, kde a jak (online/offline) se plánuje vidět s voliči. Informace jsou avizované dopředu a jsou jasně označeny jako agitační akce v rámci kampaně. Link Link
1

Monitorujeme tyto strany

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >