1,9

Zveřejnila organizace údaje o celkové plánované výši výdajů v předvolební kampani, včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?

Kandidující subjekt informuje proaktivně: s předstihem a srozumitelně informuje o plánovaných výdajích vč. rozkladu rozpočtu na oficiálních webových stránkách jedné z členských stran koalice (ODS). Dokument s informacemi k volební kampani koalice je k nalezení v sekci osvětlující financování kampaně (dostupné např. přes odkaz v zápatí koaličního webu), rádi bychom však viděli jeho výraznější propagaci. Podle zveřejněných informací plánuje koalice utratit za kampaň celkem 90 milionů korun, z toho 30 milionů na venkovní kampaň, 9 milionů na on-line kampaň, 8 milionů na propagaci na sociálních sítích a 4 miliony na tištěná média. Link
1

Zveřejnila organizace vnitřní pravidla limitování výdajů na samostatné kampaně v regionech nebo kampaně kandidátů tak, aby bylo zajištěno dodržení celkových limitů?

Kandidující subjekt na své oficiální webové stránce stručně vysvětluje, zda a jak se v průběhu kampaně náklady na kampaň dělí mezi jednotlivé kandidáty a danou politickou organizaci. Podle zveřejněného dokumentu „Regiony disponují pro volby 2021 rozpočtem ve výši 8,7 mil. Kč. Finance jsou rozděleny mezi regiony se zohledněním počtu voličů v regionech a volebního potenciálu koalice v regionech. Způsob použití prostředků je plně v kompetenci regionálních volebních štábů, pro dodržení volebního rozpočtu jsou ale veškeré objednávky schvalovány centrálně.“ Link
2

Zveřejňuje organizace pravidla označování pohybů a vedení volebního transparentního účtu?

Platby na volebním transparentním účtu kandidujícího subjektu jsou přehledně, systematicky a srozumitelně evidovány. Je jasný konkrétní účel a příjemce transakce. Chybí jen zveřejnění metodiky vedení účtu. Link
2

Jsou známa jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Kandidující subjekt na svých oficiálních stránkách zveřejnil alespoň nejzákladnější informace o lidech a společnostech, které jeho kampaň vymýšlejí a administrují. Co se týče regionální úrovně, koalice stručně informuje, že ji mají na starosti „regionální volební štáby složené z kandidátů a regionálních manažerů stran.“ Link
1

Zveřejňuje organizace seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?

Kandidující subjekt publikuje informaci o hlavních subdodavatelích služeb spojených s kampaní v pdf přehledu parametrů kampaně. Případně lze informaci snadno vyčíst z dobře vedeného transparentního účtu subjektu. Link Link
1

Je veřejně k dispozici seznam všech profilů na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok a Youtube, které budou v kampani využity pro politickou agitaci subjektu?

Je vidět snaha kandidujícího subjektu zveřejnit na své webové stránce alespoň základní informace o profilech na sociálních sítích, které se s jeho vědomím podílejí na vedení kampaně. Uvádí nicméně pouze centrální profily, ačkoliv placená kampaň probíhá i na profilech, které v seznamu neuvádějí, např. Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Michala Kučery. Link
3

Je veřejně k dispozici informace o tom, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých sociálních účtech kampaně?

Subjekt publikoval stručný popis zapojování profilů na regionální a individuální kampaně, ale neuvádí konkrétní pravidla refinancování výdajů na sociálních digitálních sítích. Link
4

Jsou veřejně dostupné informace o všech akcích, které patří do předvolební kampaně dané organizace tak, aby bylo jednoznačně možné je odlišit od ostatních veřejných aktivit jejích reprezentantů, a to v on-line i off-line prostředí?

Na oficiálních webových stránkách kandidujícího subjektu existuje souhrnný a snadno přístupný seznam všech plánovaných akcí v rámci kampaně. Informace jsou avizované dopředu a jsou jasně označeny jako agitační akce v rámci kampaně. Link
1

Monitorujeme tyto strany

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >