Koalice Piráti a Starostové

1,4

Zveřejnila organizace údaje o celkové plánované výši výdajů v předvolební kampani, včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?

Celkový rozpočet na kampaň a rozdělení plánovaných výdajů subjektu podle typu a média jsou dohledatelné na stránce Piroplácení (celkový uvedený rozpočet je 57 milionů, do dotazníku TI ČR subjekt uvedl celkovou částku 66 milionů). Podle informací serveru Tn.cz poslanec Mikuláš Ferjenčík potvrdil, že se koalice Piráti a Starostové může přiblížit k limitu 90 milionů po započítání dobrovolnických příspěvků. Link Link
1

Zveřejnila organizace vnitřní pravidla limitování výdajů na samostatné kampaně v regionech nebo kampaně kandidátů tak, aby bylo zajištěno dodržení celkových limitů?

Kandidující subjekt jasně informuje o rozvržení financování kampaně mezi centrálou a regionálními buňkami na stránce Piroplácení, kde lze najít rozpočty a volební náklady pro individuální krajské centrály. Mimo to 28.7.2021 manažer koalice Pavel Gruber sdělil serveru seznamzpravy.cz, že centrální volební štáb plánuje utratit za kampaň 44 milionů. Do dotazníku TI ČR uskupení uvedlo stejnou informaci a dodalo, že z celkového rozpočtu 66 milionů pak ještě 22 zafinancují regionální buňky. Do dotazníku TI ČR subjekt uvedl, že je zpracován a průběžně aktualizován model zahrnující centrální i krajské volební rozpočty, bezúplatná plnění, další výdaje považované z hlediska zákona za volební apod. Tento model slouží ke sledování vývoje celkových volebních výdajů s ohledem na limit pro volební výdaje. Link Link
1

Zveřejňuje organizace pravidla označování pohybů a vedení volebního transparentního účtu?

Platby na volebním transparentním účtu kandidujícího subjektu jsou přehledně, systematicky a srozumitelně evidovány. Je jasný konkrétní účel a příjemce transakce. Metodiku popisu uvedla strana do dotazníku TI ČR: popis je generován systémem Piroplácení - obsahuje identifikaci krajské organizace (nebo centrálního orgánu), popis výdaje, dodavatele a označení žádosti o proplacení, podle níž je možné ve veřejně přístupném systému Piroplácení každou žádost dohledat až na úroveň konkrétního účetního dokladu. Link
1

Jsou známa jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Informace o klíčových osobách, které kampaň kandidujícího subjektu vymýšlejí a administrují jsou medializovány. Podle informací na webu neovlivni.cz (21. 5. 2021) má u Starostů kampaň na povel Štěpán Hofman, u Pirátů Pavel Gruber. Jména dalších členů volebního výboru subjektu pak lze najít na stránce Piroplácení. Co se týče PR, mediálních či reklamních agentur, kandidující subjekt vyhlašuje veřejná výběrová řízení, pro tuto kampaň se vítěznou agenturou stala agentura BeefBrothers. Další informace lze také dohledat na transparentním účtu subjektu a na stránce https://smlouvy.pirati.cz/. Link Link
1

Zveřejňuje organizace seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?

Kandidující subjekt zveřejňuje seznam všech subdodavatelů služeb spojených s kampaní, například poskytovatelů reklamní plochy, inzerce, tiskáren, výrobců reklamních předmětů, audio-vizuálních produkcí, poradců, právních služeb apod. na stránce Piroplácení. Služby jsou dále jmenovitě identifikovány na volebním účtu i v registru smluv. Link Link
1

Je veřejně k dispozici seznam všech profilů na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok a Youtube, které budou v kampani využity pro politickou agitaci subjektu?

Kandidující subjekt na své webové stránce nezveřejňuje seznam profilů, které se s jeho vědomím podílejí na vedení kampaně, ačkoliv ekosystém jeho profilů je relativně přehledný. V dotazníku TI ČR subjekt informoval, že využívá stranické profily: Česká pirátská strana - https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana Starostové a nezávislí - https://www.facebook.com/starostove Ivan Bartoš - https://www.facebook.com/PiratIvanBartos Vít Rakušan - https://www.facebook.com/vitrakusancz Humans of Piráti - https://www.facebook.com/piratijsoulidi Senioři na palubě - https://www.facebook.com/seniorinapalube Instagram Česká pirátská strana - https://www.instagram.com/pirati.cz/?hl=cs Starostové a nezávislí - https://www.instagram.com/stan.cz/?hl=csa Ivan Bartoš - https://www.instagram.com/pirativanbartos/?hl=cs Vít Rakušan - https://www.instagram.com/vitrakusan/?hl=cs Twitter Česká pirátská strana - https://twitter.com/PiratskaStrana Starostové a nezávislí - https://twitter.com/STANcz Ivan Bartoš - https://twitter.com/PiratIvanBartos Vít Rakušan - https://twitter.com/Vit_Rakusan Youtube Starostové a nezávislí - https://www.youtube.com/channel/UC_IGa0-F710u9c0WMNgdOSA Pirátská strana - https://www.youtube.com/channel/UC_zxYLGrkmrYazYt0MzyVlA Clubhouse: Piráti a Starostové
3

Je veřejně k dispozici informace o tom, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých sociálních účtech kampaně?

Subjekt zaslal svá pravidla pro re-financování digitálního politického marketingu na jednotlivých sociálních účtech kampaně na vyzvání do dotazníku TI ČR: „Na odkazu https://piroplaceni.pirati.cz/zadosti/year/2021/ lze pomocí vyhledávání snadno identifikovat platby za jednotlivé sociální sítě. Výdaje z hlavních profilů jsou hrazeny přímo z volebního účtu, výdaje z ostatních menších profilů jsou propláceny z volebního účtu zpětně jejich vlastníkům a zahrnuty do volebních výdajů. Výdaje těch vlastníků, kteří si úhradu nenárokují, jsou zahrnuty jako bezúplatná plnění.“
2

Jsou veřejně dostupné informace o všech akcích, které patří do předvolební kampaně dané organizace tak, aby bylo jednoznačně možné je odlišit od ostatních veřejných aktivit jejích reprezentantů, a to v on-line i off-line prostředí?

Na webových stránkách kandidujícího subjektu existuje souhrnný a snadno přístupný seznam všech plánovaných akcí v rámci kampaně. Je jasné, kdo, kdy, kde a jak (online/offline) se plánuje vidět s voliči. Informace jsou avizované dopředu. Byť nejsou jasně označeny jako agitační akce v rámci kampaně, dle informací zaslaných do dotazníku TI ČR kandidující subjekt vykazuje veškeré akce, které splňují definici § 16 bod 1 Zákona o volbách do Parlamentu České republiky a které probíhají od okamžiku vyhlášení voleb, jako volební výdaj. Link
1

Monitorujeme tyto strany

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >