Trikolóra Svobodní Soukromníci

4,5

Zveřejnila organizace údaje o celkové plánované výši výdajů v předvolební kampani, včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?

Kandidující subjekt nezveřejňuje plánovaný rozpočet na kampaň obsahující rozklad výdajů dle typu (a média). Pro Deník N uvedl předseda jedné z koaličních stran Petr Bajer (Soukromníci), že plánovaná částka na kampaň by se měla pohybovat okolo 12,5 mil korun. Link
4

Zveřejnila organizace vnitřní pravidla limitování výdajů na samostatné kampaně v regionech nebo kampaně kandidátů tak, aby bylo zajištěno dodržení celkových limitů?

Kandidující subjekt pravidla financování kampaně mezi centrálou a individuálními kandidujícími subjekty nezveřejňuje. Informaci nezaslal ani do dotazníku TI ČR.
5

Zveřejňuje organizace pravidla označování pohybů a vedení volebního transparentního účtu?

Transakce na volebním transparentním účtu kandidujícího subjektu jsou označovány nahodile, nesystematicky, často chybí důležité informace. Koalice má také volební účty celkem dva, což může být matoucí. Na koaličním webu nelze najít odkaz ani na jeden z nich. Link Link
5

Jsou známa jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Subjekt nepublikuje seznam osob ani agentur, které jeho kampaň vymýšlejí a administrují, informace se nedají dohledat ani na transparentním výdajovém účtu. Link Link
5

Zveřejňuje organizace seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?

Subjekt nepublikuje seznam subdodavatelů, které využívá v rámci kampaně, informace se na transparentním účtu objevují jen velmi sporadicky. Link
5

Je veřejně k dispozici seznam všech profilů na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok a Youtube, které budou v kampani využity pro politickou agitaci subjektu?

Kandidující subjekt na své webové stránce nezveřejňuje informace o profilech, které se s jeho vědomím podílejí na vedení kampaně. Dotazník TI ČR subjekt nevyplnil.
5

Je veřejně k dispozici informace o tom, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých sociálních účtech kampaně?

Není k dispozici žádná informace o pravidlech re-financování digitálního politického marketingu kandidujícího subjektu.
5

Jsou veřejně dostupné informace o všech akcích, které patří do předvolební kampaně dané organizace tak, aby bylo jednoznačně možné je odlišit od ostatních veřejných aktivit jejích reprezentantů, a to v on-line i off-line prostředí?

Kandidující subjekt dopředu avizuje plánované události, ale neexistuje jeden ucelený seznam všech plánovaných akcí v rámci kampaně. Informace lze dohledat, ale nachází se nepříliš přehledně v různých kalendářích na různých místech, např.: https://pravozit.cz/tour/ https://www.volimtrikoloru.cz/kalendar https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=kalendar%40svobodni.cz&ctz=Europe%2FPrague https://www.facebook.com/volimtrikoloru/events https://www.facebook.com/trikolora.svobodni.soukromnici/events
2

Monitorujeme tyto strany

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >