ANO logo
4

Zveřejnila organizace údaje o celkové plánované výši výdajů v předvolební kampani, včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?

Informaci o plánovaných výdajích a jejich rozkladu kandidující subjekt nezveřejňuje proaktivně. Pro server Tn.cz (29.8.2021) mediální manažer hnutí Martin Vodička uvedl, že se výdaje na kampaň budou pohybovat „někde pod tou hranicí 90 milionů“. Link
4

Zveřejnila organizace vnitřní pravidla limitování výdajů na samostatné kampaně v regionech nebo kampaně kandidátů tak, aby bylo zajištěno dodržení celkových limitů?

Kandidující subjekt pravidla financování kampaně mezi centrálou a individuálními kandidujícími subjekty nezveřejňuje. Informaci nezaslal ani do dotazníku TI ČR.
5

Zveřejňuje organizace pravidla označování pohybů a vedení volebního transparentního účtu?

U transakcí je uveden údaj o příjemci platby, nicméně popis účelu platby je obvykle velmi obecný. Přehlednost dále ztěžuje přehlcení účtu minimálními platbami (0,01 CZK) a vzkazy od nevoličů hnutí ANO 2011. Link
3

Jsou známa jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Subjekt nepublikuje strukturovaný seznam osob a společností, které jeho kampaň (včetně těch regionálních/krajských) vymýšlejí a administrují. Mnohé informace jsou však veřejně známy z médií, případně je lze při troše snahy vyčíst z transparentního účtu kandidujícího subjektu (např.: Production Team, s.r.o., Calmia planet a.s. či Marek Prchal). Link Link
3

Zveřejňuje organizace seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?

Kandidující subjekt nepublikuje ucelený seznam všech subdodavatelů služeb spojených s kampaní. Dodavatelé jsou však uvedeni na transparentním účtu kandidujícího subjektu: jde o firmy jako MAFRA, Borgis a.s. (Deník Právo, jeho magazíny, internetové tituly), Czech news center a.s., Red production s.r.o. (tvorba webu), Imoba, a.s., Reapress s.r.o. Link
3

Je veřejně k dispozici seznam všech profilů na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok a Youtube, které budou v kampani využity pro politickou agitaci subjektu?

Kandidující subjekt na své webové stránce nezveřejňuje seznam profilů, které se s jeho vědomím podílejí na vedení kampaně. Dotazník TI ČR hnutí nevyplnilo.
5

Je veřejně k dispozici informace o tom, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých sociálních účtech kampaně?

Není k dispozici žádná informace o pravidlech re-financování digitálního politického marketingu kandidujícího subjektu.
5

Jsou veřejně dostupné informace o všech akcích, které patří do předvolební kampaně dané organizace tak, aby bylo jednoznačně možné je odlišit od ostatních veřejných aktivit jejích reprezentantů, a to v on-line i off-line prostředí?

Jednotný a ucelený seznam předvolebních akcí kandidující subjekt nezveřejnil. O plánovaných akcích téměř neinformuje a když ano, tak s velmi krátkým časovým předstihem.
4

Monitorujeme tyto strany

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >